Tunge køretøjer parkeres på egen grund

Beboere i Grundejerforening Højgaardens område får dispensation

FJERRITSLEV:Nu bliver det lovligt at parkere køretøjer med en totalvægt på op til 3500 kg indenfor Grundejerforeningen Højgaardens område. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at give en dispensation fra den gældende deklaration for området. Den har hidtil kun har tilladt parkering af varevogne på maksimalt 2500 kg. - Permanent parkering af køretøjer på op til 3500 kg skal ske på egen grund. Gæsteparkeringspladserne i området skal friholdes til gæster eller anden kortvarig parkering, pointerer udvalgsformand Niels Jørgen Godiksen (V). - Vi har valgt vægtgrænsen 3500 kg, da det netop er den størrelse køretøjer, der må føres med et almindeligt personvognskørekort. Mogens Breum, formand for grundejerforeningen, havde forud før udvalgsmødet oplyst, at der fra foreningen ikke ville være indvendinger mod en dispensation, der muliggjorde parkering af varevogne i området. Mindst to holdepladser Deklarationen for området foreskriver, at parkeringspladserne for enden af boligvejene skal anvendes til gæsteparkering. De må heller ikke anvendes til langtidsparkering af eksempelvis campingvogne eller som varige holdepladser. Deklarationen foreskriver også, at der på hver parcel skal etableres holdeplads for mindst to biler. Den ene kan være en garage eller carport. - Vi har haft kontakt til en konsulent i Miljøministeriets landsplanafdeling. Herfra lød det, at der kunne gives en dispensation fra deklarationen, såfremt det ikke ville medføre en ændring af områdets karakter, fortæller Niels Jørgen Godiksen. Alternativet til at give en dispensation ville være at udarbejde en lokalplan. Kommunal påtaleret Fjerritslev Kommune kan fremover udsende påbud til ejere af køretøjer, der uretmæssigt anvender gæsteparkeringspladser til permanent parkering. Sagen blev rejst, da kommunen modtog en klage over en ulovlig parkeret varevogn på Havremarken. Varevognen havde en totalvægt på 3300 kg og vejede altså mere, end det var lovligt ifølge områdets deklaration.