Tungmetal i salthorst

Farlige stoffer i salt, som Energinet.dk ønsker at udlede til Limfjorden.

Planerne om at udvide gaslageret ved Lille Thorup bliver yderst problematiske at gennemføre. Det vurderer formanden for Grønt Råd i Vesthimmerlands Kommune, Kai Wisti Lassen, som har været på eskursion til Energinet.dk's lager sammen med fiskeriforeninger og øvrige interessenter. - Det viser sig, at saltet i Ll. Thorup ikke bare er salt. Der er et vist indhold af bly og andre tungmetaller, og det forekommer helt udelukket at gennemføre projektet efter planerne, siger Kai Wisti Lassen. Sektionschef for gaslageret i Lille Thorup, Leif Hansen, bekræfter overfor NORDJYSKE, at der er et vist indhold af miljøfremmede stoffer i saltet. - De stoffer, det drejer sig om, er de tungmetaller, som naturligt fandtes i havvandet for millioner af år siden, og som derfor findes i salthorsten i dag, f.eks. barium, bly, nikkel og zink, oplyser Leif Hansen. - Det er jo gammel havbund, og der findes forskellige ting aflejret, siger Leif Hansen, der henviser til en kommende VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus. Han ønsker ikke at sætte en størrelsesorden på indholdet af miljøfremmede stoffer, men efter hvad NORDJYSKE erfarer, er der tale om cirka 5 procent. Kai Wisti Lassen oplyser, at der er tale om kollosale mængder salt. - Mængden af salt, man ønsker at udskylle i fjorden, er større end en årsproduktion fra Dansk Salt A/S i Mariager, og det er dybt betænkeligt, at saltet i Lille Thorup viser sig at være forurenet med andre stoffer, siger Kai Wisti Lassen. Han orienterer på mandag medlemmerne af Grønt Råd i Vesthimmerlands Kommune om sagen.