Tunnel afløser bro

Nordjylland 6. september 2002 08:00

Et flertal af politikerne i Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø har peget på, at der skal etableres en tunnel - i stedet for en bro, som tidligere besluttet - sådan at publikum kan komme sikkert under amtslandevejen fra parkeringspladsen til Toft Skov. Årsagen til den ændrede beslutning er dels, at man ønsker at gøre adgangsvejen farbar for handicappede, og at en tunnel kan anlægges for godt 800.000 kroner, imod tidligere beregnet 900.000 kroner, og at udgifterne til at holde tunnelen fri for vand blot løber op i 10.- 12.000 kroner plus omkring til at pumpe vand væk fra tunnelen, i stedet for 30.000 kroner, som det først var skønnet. Hvorom alting er, så synes to af udvalgets medlemmer, Henrik R. Madsen og Arne Sørensen, slet ikke, at amtets økonomi giver plads til projekter af denne type.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...