Lokalpolitik

Tunnel udvides - hvis kommunen går med

TUnnellen på Dvergetvedvej bør udvides, så overkørslen over jernbanen lidt vest for tunnellen kan sløjfes, mener Banedanmark.

TUnnellen på Dvergetvedvej bør udvides, så overkørslen over jernbanen lidt vest for tunnellen kan sløjfes, mener Banedanmark.

DVERGETVED:Tunnellen under jernbanen ved Dvergetved får nok de fleste trafikanter til at tænke "Nu håber jeg ikke der kommer nogen fra den anden side!". Dvergetvedvej er ikke særlig trafikeret, så det gør der heldigvis sjældent, men Banedanmark vil gerne have flyttet den tunge trafik fra overkørslen ved Dvergetved til tunnellen. Det forudsætter dog at tunnellen udvides, og dét projekt forsøger Danedanmark nu at overtale Hjørring Kommune til at gå med i. Udvalget for teknik og veje kaster sig dog ikke begejstret ud i det. - Vi lader det indgå i budgetforhandlingerne, om vi vil bruge 4 mio. kr. på at gøre tunnellen dybere og bredere, siger udvalgets næstformand, Kim Bach (UP). Den gamle tunnel har kun en frihøjde på 2,4 m og vejen er heller ikke bred nok til at landbrugsmaskiner kan benytte den. Da både Banedanmark og Hjørring Kommune får glæde af en udvidelse af tunnellen, foreslår Banedanmark at parterne deles om udgifterne, men det bliver altså op til det samlede byråd om Hjørring Kommune går med til det. Banedanmark forestiller sig at arbejdet skal udføres allerede til næste år.