Energiselskaber

Turbine 1 på Bindslev gl. Elværk er efter renovering klar til at blive taget i brug

BINDSLEV: Arbejdet med renoveringen af Bindslev Gl. Elæværk er nu nået så langt, at værket kan indvies igen. Ikke fordi renoveringen er tilendebragt, men fordi turbine 1 kan sættes i drift. Dermed har bestyrelsen for den selvejende institution Bindslev gl. Elværk nået deres første store mål. Det markeres naturligvis med et åbent hus lørdag 19. juni om eftermiddagen. Her vil formanden for Bindslev Borgerforening Villy Knudsborg trykke på knappen eller klippe snoren. Bindslev Borgerforening er værkets største sponsor. Udover starten af turbinen vil der denne dag være mulighed for at se og høre om det udførte renoveringsarbejde, og der vil også blive mulighed for at få en kop kaffe mv. Renoveringen af værket har stået på i en del år. I 90’erne havde dets tilstand nået et lavpunkt, og de færreste troede, at det ville overleve. Heldigvis var der nogle, der ønskede, at værket skulle i gang igen. Renoveringen tog for alvor fart, da Bindslev Borgerforening i november år 2000 gav tilsagn om tilskud. Flere andre fulgte trop, såvel foreninger som private. Med penge i ryggen blev det muligt at søge midler fra fonde mv.. I sommeren 2001 var der for alvor bid, da man fik tildelt 50 procent til renoveringsarbejdet. Hermed blev de indsamlede midler fordoblet. Det mest synlige arbejde herefter var opstillingen af en stor spunsvæg i åen foran værket. Derefter er det gået slag i slag med renovering af beton, maskiner og eltavler. At arbejdet har taget så lang tid, hænger sammen med at det udføres som frivilligt arbejde, men også fordi det hurtigt viste sig, at arbejdet var langt mere omfattende end først antaget. Tempoet blev derfor delvist sat af, hvad der kunne skaffes midler til. - Heldigvis har vi mødt og møder fortsat stor velvilje fra stort set alle, som vi spørger om hjælp, siger Arne Poulsen formand for den selvejende institution Bindslev Gl. Elværk. schib