Turbo på de ældste i friskole

Boddum-Ydby Friskole introducerer et overbygningsforløb for 7.-9. klasse, der blandt andet indebærer samarbejde med Lyngs Idrætsefterskole

Varslingen om ændringer i skolestrukturen i Thisted Kommune har fået Boddum-Ydby Friskole til at tænke nyt i forhold til de ældste elever. Boddum-Ydby Friskole tilbyder fra august i år et sammenhængende fagligt forløb for 7. og 8. årgang, og det er håbet, at eleverne fortsætter og afslutter med afgangseksamen i 9. klasse. - Vi vil gerne fastholde elevtallet her på skolen og også gerne tilbyde noget andet, end de nødvendigvis ville få i overbygningen på Hurup Skole, siger skoleleder Jens Poulsen. Projektarbejde og fordybelse er et par af nøgleordene for den undervisningsform, som friskolen vil bruge til de ældste elever. I det foreløbige skema er der mange dobbelttimer, og så er en hel dag hver anden uge forlagt til Lyngs Idrætsefterskole - til fag som fysik/kemi, geografi og biologi. Samarbejdet med Lyngs Idrætsefterskole er kommet i stand, fordi forstanderparret her er forældre på Boddum-Ydby Friskole. Rent praktisk er det en forudsætning for, at friskolen kan tilbyde et overbygningsforløb, at man kan booke sig ind på et moderne og veludstyret fysiklokale i Lyngs, der ligger et kvarters togtur fra Ydby. På plussiden tæller også, at eleverne fra Ydby med besøgene på efterskolen kommer ud af de vante omgivelser og får nogle input fra et større socialt fællesskab. - Når man kommer i pubertetsalderen vil man gerne udvide sin horisont og møde andre unge mennesker, pointerer Jens Poulsen.