EMNER

Turbo på - skab vækst

Mere end 60 pct. af de danske virksomheder har ikke været innovative i de sidste tre år. Hvordan får vi langt flere - især små og mellemstore virksomheder i gang med innovation? Det er et højaktuelt spørgsmål.

Senest har Danmarks nye minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, udtrykt sit ønske om en ny national innovationsstrategi. I GTS er vi meget positive over for dette initiativ. Der er ingen tvivl om, at Danmark har brug for nye strategier, hvis vi skal klare os fornuftigt ud af krisen. I GTS har vi netop offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan Danmarks ni GTS-institutter kan bidrage til at skabe mere innovation og vækst - i alle dele af landet! For os at se er et af de største problemer i Danmark, at samfundet får alt for lidt ud af sin investering i forskning. Det skyldes, at der ikke har været balance mellem forskningsinvesteringerne og det udbytte, vi får retur. Der er de senere år så at sige puttet stadig mere viden på tanken, men kanalerne til at få viden ud er ikke tilsvarende justeret. Den gode nyhed er, at det rent faktisk er muligt at få viden i arbejde - hurtigt! Danmark har med GTS-nettet allerede opbygget et system til at sikre, at viden kommer i anvendelse i virksomhederne. Med de rigtige virkemidler kan mange flere virksomheder end i dag hurtigt få glæde af ny viden og teknologi - og det er først og fremmest det, virksomhederne har brug for. Der er brug for initiativer, der kan mobilisere underskoven af de danske små og mellemstore danske virksomheder, hvis den negative udvikling skal vendes. I GTS anbefaler vi en flerstrenget indsats. For det første er der brug for en differentieret og målrettet innovationsindsats, der møder virksomhederne helt tæt på, dér hvor de er i deres dagligdag. Indsatsen skal være målrettet udvalgte brancher med særligt potentiale for hurtigt at kunne skabe vækst og arbejdspladser. For det andet anbefaler vi et styrket samarbejde mellem fx erhvervsskoler, erhvervsakademier og GTS for dermed at nå ud til virksomheder uden erfaring med vidensamarbejde. For det tredje peger vi på behovet for et intensiveret samarbejde mellem GTS og universiteter med særlig fokus på at få ny viden ud at virke hos små og mellemstore virksomheder. For det fjerde er der brug for at sikre de små og mellemstore virksomheders adgang til international viden. Herudover er der brug for at fastholde de innovationsinstrumenter, der virker godt i dag, som f.eks. ordningen med innovationsagenter, videnkuponer og videnpilot. I GTS gør vi allerede meget i forhold til at gøre ny viden og teknologi anvendelig for især de små og mellemstore danske virksomheder. Men krisen betyder, at der er brug for at gøre endnu mere, hvis den negative udvikling i den danske innovationsevne skal vendes. Vi har erfaring med at samarbejde med alle typer af virksomheder i hele landet om innovation og udvikling - og med vores anbefalinger viser vi, hvordan en opprioritering af videnspredningsindsatsen hurtigt kan blive til gavn for de danske virksomheder.