Frederikshavn

Turbo på skibsanløb og maritim service

Nyt netværk i Frederikshavn med ambitioner

FREDERIKSHAVN:Med det mål at få 10 pct. flere skibe til inden for de næste tre år at anløbe Frederikshavn Havn stiftes 3. februar en ny forening: Frederikshavn Maritime netværksforening. Byens største maritime servicevirksomheder og også mindre, i alt 34 virksomheder, har forlods givet bindende tilsagn om medlemskab, heriblandt MAN B&W, Orskov Yard og Vesterskov Marineservice. - Vi skal have Frederikshavn Havn og det, dens maritime servicevirksomheder har at tilbyde, på Europakortet, siger direktør Morten Vestergaard, Vestergaard Marineservice. Morten Vestergaard har været med i arbejdsgruppen bag oprettelsen af den ny forening, hvis formål bliver via markedsføring at gøre opmærksom på Frederikshavn som "det komplette maritime service set-up". Havn bakker op Morten Vestergaard ser også netværksforeningen som et talerør i relation til politikere og myndigheder og som en paraplyorganisation ved deltagelse i messer. Frederikshavn Havn har stillet sig positiv over for at yde betydelig financiel støtte ved nationale og internationale "awareness kampagner" og Frederikshavn Erhvervskontor påtager sig sekretariatsopgaven og fundraising ad hoc. - Mange maritime servicevirksomheder har ikke brugt kroner på markedsføring, men det er vigtigt at få deres budskab bragt målrettet ud til beslutningstagerne, understreger Dofolo Marketings vicedirektør Uffe Thaarup, der også har siddet med i arbejdsgruppen. En undersøgelse har vist, at kun fem pct. af de årligt 11.000 forbipasserende skibe anløber Frederikshavn. Anløbene har dog været svagt stigende i de seneste par år bl.a. takket være nye typer godsmængder over kajerne. - Men der forestår foreningen et aktivt arbejde med at overbevise endnu flere redere, befragtere, skibsinspektører og andre om, at i Frederikshavn leveres der kvalitet til tiden og til den rigtige pris, understeger Frederikshavns erhvervsdirektør Jørgen Ove Jensen. Service på reden Servicering på reden ud for Frederikshavn er også et marked, der er ved at åbne sig. Maersk Brookers, der har åbnet kontor i Frederikshavn og er engageret i Ship-To-Ship-operationer i forbindelse med bl.a. olieomladning, har sat sig i kontakt med lokale samarbejdspartnere inden for skibselektronik, motor, køle-frys, proviantering, diverse smedearbejde, klassificering m.m. Ideen om maritime netværk blev skabt, da Danyard-værftet lukkede, og midler fra stat og amt satte Frederikshavn Erhvervsråd i stand til i 2003 at ansætte en projektkoordinator, Bente Christensen. Det kom der sidste år i september et feasibility studie omkring fakta og perspektiver for havnens serviceerhverv ud af, samt nedsættelse af den arbejdsgruppe, der nu inviterer til stiftende generalforsamling i den ny maritime netværksforening. Hun finder det flot, at så mange virksomheder bakker op, og forudser, at netværksforeningens struktur, mål og visioner hele tiden vil ændre sig i takt med de muligheder og erhvervsudvikling, som netværket danner grundlag for.