EMNER

Turbo på strukturudvikling

Regeringen vil fjerne hensynet til de mindre landmænd

NORDJYLLAND:De store landbrug bliver endnu større og de små forsvinder endnu hurtigere end nu, hvis regeringen får sit forslag til ny landbrugslov gennemført, frygter medlem af Jordbrugskommissionen for Nordjylland, landmand Kurt Jørgensen, Brønderslev. Loven vil bl.a. stort set fjerne de mindre landmænds fortrinssstilling til ekstra jord, når en landbrugsejendom bliver sat til salg. - Det står helt klart nu, at den danske landrugsjord skal tilhøre produktionslandmændene, og det sætte endnu mere fart i strukturudviklingen, siger han. Han hæfter sig ved, at lovforslaget fra fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), fremlagt denne uge, giver endnu mere frit slag, end et enigt Dansk Landsbrug har anbefalet. - Lovforsalget skal vel udmønte den liberalistiske tankegang, som ministeren og hendes bagland repræsenterer. Kurt Jørgensen repræsenterer de mindre nordjyske landmænd, familiebrugets medlemmer. Han mener dog ikke, at det bliver ganske umuligt for dem at klare sig i konkurrencen om jorden: - Den, der handler først, har aktionsretten. Vil man være i erhvervet og kunne udvikle sig, må man agere straks, der åbner sig mulighed for et jordkøb og ikke vente på, at det skal blive tilbudt, fastslår han. Udkastet til ny landbrugslov giver den enkelte landmand større mulighed for at etablere ejendomme, som med ministeriets formulering "kan følge med udviklingen". Det foreslås blandt andet, at en landmand skal kunne eje et ubegrænset antal landbrugsejendomme inden for en arealgrænse på 400 hektar eller fire ejendomme - uden arealbegrænsning. En anden nyskabelse er, at forslaget ligestiller ægtefæller, så mand og kone hver for sig vil kunne købe landbrugsejendomme, uden at ægtefællens ejendomme skal medregnes. Med forslaget åbnes som noget nyt for, at almene fonde kan købe landbrugsjord til naturgenopretning, eller vandværker kan købe landbrugsjord for at beskytte drikkevandet. - Vi må se i øjnene, at det reelle, allerede stærkt reducerede landbrugsareal, bliver endnu mindre, og det kræver, at vi sætter turbo på udviklingen af tekniske løsninger som gylleseparerering og reduktion af lugtgener. Vi er først lige kommet i gang, siger Kurt Jørgensen, og tilføjer en vision: - Om kort tid kommer vi til at afhænde næringsstofferne fra vores separerede gylle til Østeuropa i bytte for korn. Han forudser i øvrigt, at Jordbrugskommissinens rolle bliver stærkt reduceret, hvis den nye lov blviver vedtaget - en stor del af opgaverne vil bive overtaget af de private landinspektører.