Turbo på udvikling øst for banen

- Vi må i gang, Højdedraget er snart udsolgt, påpeger Gert Fischer

STØVRING:- Vi skal ikke være så bange. Jeg véd godt nogen er betænkelige, når vi ikke har afsat midler til yderligere byggemodning, men spørger du mig, skal vi have turbo på byens udvikling øst for banen, fastslår formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer (V), der på det sidste byrådsmøde kunne glæde sig over, at netop hans område har et stort rundt beløb til anlægsopgaver. Faktisk er der 31 millioner kroner til den såkaldte jordforsyning, men kun 200.000 kroner til de første undersøgelser af, hvordan området på den anden side jernbanen kan anvendes. Der er et blødt område, men det mener den tekniske formand ligefrem er en fordel. - Min drøm er, at der kan løbe et åbent vandløb gennem bebyggelsen øst for banen, forklarer Gert Fischer. Det bløde område er, hvor der har været et vandløb mellem Støvring og Volsted. Faktisk har teknisk udvalg allerede sat gang i projektet og bedt forvaltningen lave en udbudsrunde for planlæggere, der bliver bedt om at komme med forslag til, hvordan området kan anvendes. - Der er jo kun plads til 18-20 grunde mere ved Nibevej, så er det slut. Derfor mener jeg ikke, at vi skal være bange, men se at få gang i mere byggemodning. Det giver udgifter, men der følger jo også indtægter med. Men om det giver kommunen overskud, tør udvalgsformanden dog ikke sige. - Det er svært at gøre op. Vi skal jo over eller under banen, det er der ikke afsat penge i budgettet til. Men det vil jo koste, hvadenten der skal skydes et rør under jernbanen eller der skal en bro over. Spørgsmålet er også, hvem der i givet fald skal betale. Gert Fischer mener ikke, at det nødvendigvis bliver Støvring kommune, hvis man skynder sig og kommer i gang.