EMNER

Turbulent 2002 og arbejdsomt nyt år

FJERRITSLEV: Et årsskifte giver anledning til at se både tilbage og frem, og i dag er turen kommet til lederen af Han Herred Naturcenter i Fjerritslev, Helle Lyngbak, Svinkløv. 1: Hvordan vil du beskrive 2002? Selvom terrorhandlingerne den 11. september jo foregik i 2001, har de alligevel sat et så markant præg på 2002, at de må med her også. Det har jo gennem hele året været spændende (måske lidt for spændende?) at følge med i, hvordan USA og verdenssamfundet reagerer. Jeg hører til dem der håber, at præsident Bush omgiver sig med dygtige og intelligente embedsmænd... Og så til det, der ikke er nær så vigtigt, men meget tættere på. Arbejdsmæssigt har 2002 været et turbulent år. Vi har i Han Herred Naturcenter arbejdet hårdt for at få centret til at fungere indenfor de givne økonomiske rammer. Jeg synes, at mange af de ting, vi har arbejdet med, er lykkedes godt. Alligevel kan vi konstatere, at vi endnu ikke har fundet en model, der økonomisk er bæredygtig. 2002 var på en måde et eksamensår for centret. Det gik ikke godt nok. Men heldigvis ser det ud til, at vi får chancen for at gå til re-eksamen i 2003. 2. Hvilke begivenheder vil du især huske? Af de nære ting: Min ældste søns skolestart, en lille ny niece på Als og en lille ny nevø i Gentofte. Ellers må jeg sige, at jeg - vurderet ud fra mediernes præsentation - blev ret imponeret af, at det lykkedes at holde EU-topmøde i København samtidig med, at demonstrationerne i gaderne nærmest kunne sammenlignes med et roligan-optog fra hovedbanen til Parken. Jeg tror der er nogen politifolk, der har gjort et godt stykke arbejde. Og torsdag i efterårsferien havde vi over 320 mennesker på besøg i naturcentret på fem timer. Folk stod i kø helt ud til gaden, da vi lukkede op! Det var så sjovt og så hektisk, at det nok også lige varer et stykke tid, før jeg glemmer det. 3. Hvilken begivenhed vil du helst glemme? Det har jeg allerede for længst glemt. 4. Hvad forventer du af 2003? Jeg forventer, at vi i verden sørger for at få løst mindst en af de store konflikter via dialog og forhandling. Ind imellem ser det godt nok lidt håbløst ud, men samtidig synes jeg egentlig, at vi har en pligt til at forvente, at det kan lade sig gøre. Så det forventer jeg. I naturcentret håber jeg på et spændende arbejdsår, hvor bestyrelsen og jeg selv i samarbejde kommer til at arbejde hårdt for at finde en ny model "Han Herred Naturcenter", der kan leve i mange år ud i fremtiden. Om det lykkes? Det tør jeg ikke at spå om. Men jeg kan love, at jeg vil yde det bedste jeg kan. Jeg er nemlig personligt sikker på, at naturcentret har en værdi for Fjerritslev og for Han Herred. Grundlaget for centret er et andet, end man i tidernes morgen forventede. Sådan er det. Når det så er konstateret, så gælder det efter min mening om at få det bedste ud af situationen, som den er nu. Og det arbejder vi på. 5. Hvad er dit nytårsforsæt - hvis du har et? Jeg er ikke så god til nytårsforsæt. For mig er forsæt mere noget der opstår sådan løbende hen over året, når der er noget, der trænger til en opstramning. Lige i øjeblikket er det mit forsæt, at jeg igen skal til at dyrke noget idræt. Så fra nytår har jeg skrevet håndboldtræningen i kalenderen, så den ikke hver gang ryger til fordel for et eller andet fantastisk vigtigt møde, der lige så godt kunne have ligget en anden dag. 6. Hvad var dit nytårsforsæt sidste år - og har du opfyldt det? Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde noget. Men hvis jeg havde, er jeg helt sikker på, at jeg har opfyldt det!