Turbulent år for kontrolforening

Thisted 16. januar 2007 05:00

“Næsten alt, som kunne gå galt, gik galt”, sigerformanden forRYK Midt/Vest THISTED: Med virkning fra 1. januar 2006 blev vore laboratorier i Varde og Vojens overtaget af Steins, og det resulterede i en række problemer for kvægbrugere, kontrolassistenter og vore medarbejdere på kontorerne. Der er set eksempler på sure mælkeprøver, beskidte glas og lang leveringstid, som vi meget beklager. Det sagde formanden for RYK Midt/Vest (registrerings- og ydelseskontrol, tidligere kontrolforeningerne) Erik Jørgensen, Kjellerup, på årsmødet torsdag aften på Hotel Vildsund Strand. Med ordene ”desværre gik næsten alt galt, som kunne gå galt” tilstræbte han bevidst at tage brodden af den forventede kritik fra de 60 deltagende kvægbrugere af gentagne kvalitetsbrist og logistiske svigt efter flytningen af laboratorierne til Holstebro. Efter Steins salg til Eurofins i Galten, der er en del af en belgisk koncern, er der sket en mærkbar forbedring. For at lette det daglige registreringsarbejde i staldene har RYK i 2006 investeret i yderligere 500 elektroniske mælkemålere. Erik Jørgensen orienterede om en markant forbedring af RYK"s økonomi på landsplan. En af årsagerne hertil er en udlicitering af væsentlige dele af ydelseskontrollen på Østlige Øer til inseminørerne i de enkelte kredse, hvorved store besparelser i kørselsomkostninger er opnået og muliggør næsten uændrede priser i 2007, hvor arbejdet med smitsomme sygdomme som BVD og salmonella overgår til Mejerforeningens overvågningsudvalg. Registreringen af dødsårsager i besætningerne er stigende fra de ca. 15 pct. i 2005, men fortsat langt efter Sveriges 85 pct. Forenkling Direktør Niels Henning Nielsen orienterede om ny overenskomst fra 1. januar 2007 med kontrolassistenterne, som tilstræber en forenkling af tidsregistrering og afleveringsbesøg. 475.000 dyr af de 1,7 mio. i hele landet indberettes nu 100 pct. af landmændene efter opgradering af det elektroniske udstyr. På robotområdet er der for øjeblikket er stort salg, og direktøren sagde, at faste målere på malkeanlægget kun er lønsomme ved dagligt brug. Han spåede, at elektroniske øremærker vil blive obligatoriske om bare ét-to år. I den efterfølgende livlige debat undgik ledelsen ikke kritik af den stærkt forsinkede edb-realisering af beslutningen i juni 2005 om fra starten på 2006 at udtage én mælkeprøve pr. kontrollering, skiftevis morgen og aften, m.v., idet den længe ventede arbejdslettelse først var i syne i december 2006! Dataudviklingen de nærmeste år var også til drøftelse. @Byli.9.special.bund:Af Anders Skjødt thisted@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...