Turisme

Turbulent år for turismen i Farsø

Farsøegnens Turistforening vil stå i spidsen for turismesamarbejde i Vesthimmerland

FARSØ KOMMUNE: - 2003 har været et turbulent år for turismen på landsplan - og især for Farsøegnens Turistforening. Med dette budskab indledte formanden for Farsøegnens Turistforening, Jørgen Pedersen, årets ordinære generalforsamling. Jørgen Pedersen er både glad og utilfreds. Glad fordi fremtiden ser rimeligt lys ud og utilfreds fordi økonomien kunne være bedre. Økonomien først: - Vi har har mange nedskæringer af støtten til turismen, og det har blandt andet betydet, at Midt/Nord Turisme har mistet et årligt tilskud på 11 millioner kroner til markedsføring, siger Jørgen Pedersen. - Med de mindre midler har det været nødvendigt for de fire regionsselskaber i Jylland at indlede et fælles samarbejde omkring markedsføring. Glad for samarbejde Til gengæld vil Jørgen Pedersen gerne udtrykke sin glæde over samarbejdet mellem de fire regioner - Midt/Nord Turisme, Turistgruppen Vestjylland, Østjyllands Turismeudviklingsfond og Sønderjyllands Turisme. - Det er en udvikling, jeg hilser meget velkommen, siger Jørgen Pedersen. Han er i øvrigt valgt ind i et udvalg, der skal rådgive direktion og bestyrelse i Midt/Nord Turisme med hensyn til markedsføring, og Jørgen Pedersen lægger da heller ikke skjul på, at han har vesthimmerlandske briller på - også i denne forbindelse. Formanden udtrykker også sin glæde over, at der er kommet en helt ny organisation på Torvet 1. - Med den øgede satsning på Torvet 1 står vi godt rustet, og det er mit håb, at vi i den nærmeste fremtid kan præsentere et forslag til en samlet markedsføring af turismen for foreningens medlemmer. - Jeg håber at samarbejdet omkring Træfpunkt (et tværkommunalt turismesamarbejde, red.) kan være begyndelsen til et nyt turismesamarbejde mellem Nørager, Aalestrup, Aars og Farsø, siger Jørgen Pedersen. - Vi er parat til at indlede et samarbejde og stå i spidsen for at turismeudviklingsarbejde i Vesthimmerland. Promenade i Hvalpsund Jørgen Pedersen kan i øvrigt også fortælle, at der er stærke kræfter i sving for at gøre Hvalpsund til et endnu mere attraktivt område for både lokale og for gæster. - For Hvalpsunds vedkommende er der søgt 300.000 kroner til afholdelse af en arkitektkonkurrence om forslag til en strandpromenade, og der er allerede bevilget 132.000 kroner fra Leader+-midlerne, fortæller Jørgen Pedersen. Ser man på tallene for 2003 er det både godt og skidt. - Med hensyn til sommerhusudlejningen har der været en stor nedgang, og her er helt klart noget at tage fat på. Til gengæld er det glædeligt at se, at campingpladserne har haft en fremgang på mellem 10 og 20 pct., siger Jørgen Pedersen. Interessen for turismen i den vesthimmerlandske landsdel er også stigende. I 2003 var der 3500 flere forespørgsler, end der var året før, og det gælder både turistkontoret i Farsø og den solgule skurvogn på havnen i Hvalpsund. Og det er både personlige henvendelser og spørgsmål via fax, telefon, e-mail og brevpost. Generalforsamlingen havde i øvrigt Inge Telling, Askel Krog og Vagn Pedersen på valg - og der var genvalg over hele linjen. Revisor Ole Rieks kan også se frem til at skulle revidere regnskabet for dette år. Og så valgte generalforsamlingen en kontingentforhøjelse for private, så beløbet nu er 120 kroner.