Forsikringsvirksomhed

Turbulent halvår i Thisted Forsikring

Oprydningsarbejdet efter sidste kalenderår, der tvang Thisted Forsikring i knæ på grund af en kombination af underskud på driften og tab på de finansielle markeder, tynger fortsat.

THISTED:Det var især de professionelle ansvarsforsikringer, der bidrog til selskabets kanonunderskud på 120 mio. kroner i fjor. Thisted Forsikring er i 2009 gået i gang med at afvikle denne forsikringstype, ligesom man har solgt hele aktiebeholdningen for at sætte pengene i obligationer. Resultatet for første halvår 1009 udviser et underskud efter skat på 8,1 mio. kroner. Et underskud, som ledelsen i sin beretning betegner som utilfredsstillende på trods af, at tallet er betragteligt lavere end underskuddet på 36,7 mio. kroner i samme periode i fjor. Thisted Forsikring har oplevet et lille fald i præmieindtægterne i første halvår 2009. Skønt der er tale om mindre end én procent, kalder ledelsen det for utilfredsstillende "set i lyset af, at selskabet både har foretaget indeksreguleringer og præmiestigninger". Dog forventer selskabet, at andet halvår vil se bedre ud, fordi afviklingen af de professionelle ansvarsforsikringer, de gennemførte prisstigninger og de allerede gennemførte omkostningsreduktioner, heriblandt afskedigelser, for alvor vil slå igennem. Thisted Forsikrings egenkapital er pr. 30. juni 2009 opgjort til 91,5 mio. kroner mod 180,3 mio. på samme tidspunkt i fjor. Tilførslen af ansvarlig lånekapital fra blandt andet Købstædernes Forsing og lokale pengeinstitutter på 36 mio. kroner forbedrer dog basiskapitalen. På den måde opfyldes de lovmæssige krav.