Turisme og erhverv i fælles kontor

Turistkontorer i Fjerritslev og Brovst på vej mod lukning. Fælles turist/erhvervskontor i Aabybro.

Brovst Turistkontor måske kun åbent i højsæsonen. Arkivfoto

Brovst Turistkontor måske kun åbent i højsæsonen. Arkivfoto

Turistkontorerne i Fjerritslev og Brovst synger på sidste vers. I hvert fald i den form, vi kender i dag. Medarbejderne skal i stedet samles på Mediecentret i Aabybro, hvor der etableres et fælles turist- og erhvervskontor. Turistkontoret i Blokhus opretholdes. Politikerne i økonomiudvalget skal i morgen se på organisering af erhvervs- og turismeområdet i Jammerbugt Kommune. Her lægges der op til et fælles turist- erhvervskontor med en fælles ledelse. - På sigt kan man forestille sig, at det bliver en udviklingschef eller udviklingsdirektør, som kommer til at stå i spidsen for det fælles turist/erhvervskontor, siger borgmester Mogens Gade (V) og tilføjer, at der ikke er udsigt til, at der skal ske fyring af hverken erhvervschef eller turistchef. - Selv om der bliver et fælles kontor, skal der også fremover være fokus på både turisme og erhverv, siger Mogens Gade. - Men vi tror på, at en samling af turisme, erhverv og udviklingsafdeling vil give en synergieffekt på erhvervsudviklingen og bosætningen i Jammerbugt, siger borgmesteren. Jammerbugt er en af de nordjyske kommune, hvor turismen betyder meget. Derfor skal der forsat ske en servicering af de turister, der kommer til området. Mogens Gade forestiller sig, at turistkontoret på Bratskov kan være åbent i højsæsonen og at der i Fjerritslev kan hentes turist-information på eksempelvis Bryggergården. Dertil kommer, at turisterhvervet også selv servicerer gæsterne. En opgørelse over antallet af ekspeditioner på de tre turistkontorer viser, at der er klart flest i Blokhus, hvor der også er postekspedition. I juli og august er der i Blokhus hhv. 4530 og 4580 turistekspeditioner. De tilsvareden tal i Fjerritslev er 1140 og 793, mens tallene for Brovst er 536 og 245. Ole Stavad, gruppeformand for Socialdemokraterne, kan se positive træk i en sammensmeltning af erhvervs- og turistarbejdet. - Det er klart en fordel at få tænkt erhervs- og turistområdet sammen til en mere slagkraftig organisation, siger Ole Stavad. - Turisme er et erhvervs på lige fod med andre erhverv. I Jammerbugt spiller turismen en stor rolle for det lokale erhvervsliv. Vi har mange håndværkere, som har arbejde i de store sommerhusområder, siger Ole Stavad. - Men hvordan samarbejdet skal organiseres, skal ske i en tæt dialog med turistorganisationer og erhvervsråd, tilføjer Ole Stavad. Også SF er med på ideen om et fælles turist/erhvervskontor. -Turisme er også et erhverv. Derfor må det være helt naturligt, at samle kræfterne, siger Erik Ingerslev. Den konservative Søren Brink synes, det er en god ide at samle kræfterne. - Men vi skal fortsat sørge for at turisterne også fremover kan få information i lokalområderne. Om det så skal ske via turistkontorer eller på en anden måde, synes jeg, vi nu skal tage en grundig snak om i økonomiudvalget, inden vi melder noget ud, siger Søren Brink. Når økonomiudvalget har diskuteret organiseringen af turist og erhvervsområdet bliver forslaget sendt i høring i Turistforum og erhvervsrådet.