Lokalpolitik

Turismen i Han Herred er i god udvikling

- Men den kan ikke redde en hel egn, advarer turistforeningens formand

KLIM:Han Herred er inde i en god udvikling, når det gælder turisme. Men turismen kan ikke redde en hel egn alene, fastslog formanden for Han Herred Turistforening, Fjerritslev, Jens Damsgaard på generalforsamlingen. Den blev holdt på Hotel og Restaurant Klim Bjerg, hvor 25 medlemmer var mødt frem. - Turismen er til gengæld det eneste erhverv, vi kan udvikle, understregede Jens Damsgård. - Vi har store turistindtægter, som kun overgås af Aalborg, Pandrup og Hals. Det drejer sig om ca. 200 millioner kroner i Fjerritslev, mest fra sommerhusbeboere. Så de er værd at værne om, understregede formandne. Han glædede sig over, at 120 nye grunde er på vej, og der er håb om ekstra 80 ved Kollerup Strandvej. - Måske skulle man oprette et lokalt selskab, som kunne stå for byggeriet af nye sommerhuse, lige fra køb af grund til færdigt hus, foreslog han. Positivt er også, at Kunstcenter Lien har udvidet med et flot byggeri, og at Aage V. Jensens Fonde i Vejlerne har udbygget faciliteterne for publikum, nævnte Jens Damsgaard. - Og så arbejder vi sammen med Han Herred Naturcenter, hvor vi har medvirket til at søge tilskud hos egnsbanken til et projekt, hvor overnatning kombineres med de ture, som centerets nye leder Sigurd Christensen har arrangeret. - Ideen er blevet godt modtaget, og det kan måske medvirke til, at der kommer lidt mere respekt om naturcenteret, og at de mange penge, der er investeret i det, begynder at give pote, lød formandens håb. Nye strukturer Et centralt emne i aftenens debat var den fremtidige samarbejdsstruktur på turismeområdet. Jens Damsgaard lagde selv for med at konstatere, at Midtfjord Udviklingsråds dage er talte, og at der skal findes nye samarbejdsrelationer. - Det vil tage tid, før Destination Jammerbugten er på plads. 1. juni tages fat på arbejdet. Pandrup vil ganske vist ikke være med, men det bliver de vel forpligtet til, når vi er i en ny storkommune, ræsonnerede formanden. - Jammerbugten bliver en enhed i i Region Aalborg Samarbejdet, og selv om nogen gerne havde set et større samarbejde, kan det ikke lade sig gøre. Toppen af Danmark vil ikke være med, fastslog Jens Damsgaard. - Vi skal satse på et samlet Jammerbugtsamarbejde, og det tager vi op med erhvervsrådsforeningen og kommunen. - Men uanset samarbejdets størrelse skal vi bevare de lokale turistkontorer. I en kommentar til strukturdilemmaet luftede borgmester Otto Kjær Larsen sin vision om et helt "Nordjylland A/S", som han erkendte ikke kunne lade sig gøre på nuværende tidspunkt, mens Søren Grøn, der er medlem af turistforeningens bestyrelse, advarede mod at tage for store skridt. - Alle overnatningsstederne ønsker at få Destination Jammerbugten til at fungere, før man går videre til Rehion Aalborg Samarbejdet, forklarede han. - Tingene skal gro nedefra.