Turismen må ikke gå ud over naturbeskyttelsen

Lokalpolitik 22. marts 2007 05:00

Biologisk Forening for Nordjylland har holdt general-forsamling KLITMØLLER: Vi vil gå ind i arbejdet omkring en mulig Thy Nationalpark med den intention at sikre, at hovedformålet er at udvikle naturen i området, og at der ikke går for meget ”tivoli” i sagen, hvor turismen kommer til at dominere så meget, at det går ud over naturbeskyttelsen. Det sagde formanden for BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) på foreningens generalforsamling lørdag i Ørhage Naturcenter i Klitmøller. Her berettede han om årets aktiviteter med tre foredragsaftener om naturoplevelser, ringmærkning på Færøerne og Sydvestgrønlands planteliv samt seks ekskursioner til plante- og fuglevenlige pladser i Thy. En meget udbytterig ekskursion til Øland i Sverige vil blive efterfulgt af en planlagt sommertur til Gotland, som for øvrigt allerede er overtegnet. For at styrke foreningens ”livsnerve”, fagskriftet Naturnyt, vil redaktionen blive udvidet til at omfatte Jan Salmonsen, Willy Mardal og Knud Knudsen. Eksterne forfattere og skribenter er kærkomne med stof om den nordvestjyske natur. Det mangeårige orkidéprojekt er afsluttet og påtænkes udgivet i bogform. En ny botanisk undersøgelse med involvering af flest mulige medlemmer vil omfatte ensianslægtens udbredelse. Nordvestjylland har en væsentlig del af slægtens fem underarter bredbægret, baltisk, smalbladet, eng- og klokkeensian, og derfor føler BFN en forpligtelse til en nærmere kortlægning af udbredelsen over en fireårig periode frem til 2010. Foreningens medlemmer indsamler stadig data til BFN"s NaturData, hidtil med Viborg Amt som samarbejdspartner og med Holger Søndergaard, Tved gl. Skole som aktiv i udarbejdelsen af et Botanisk Atlas for amtet. På grund af kommunalreformen er det besluttet at ændre indsamlingsområdet til også at omfatte Jammerbugt Kommune. Det betyder, at den samlede verdensbestand af Thy-Gøgeurt nu er samlet inden for BFN"s dækningsområde. Foreningens bestyrelse har i den seneste års tid vist større interesse for lokalplanernes indflydelse på naturforholdene og har fremsat indsigelser mod den bebudede udvidelse af Vigsø Feriecenter. Vi har en forventning om, at de ”grønne råd” i kommunerne vil blive opprioriteret efter den nye kommunalstruktur og mange naturforhold afklaret i kommunerne, og derfor vil vi styrke vore medlemmers indsats i disse råd, sagde Knud Knudsen, som sluttede med en stor tak til Hanstholm Kommune for dens bidrag til driften af Ørhage Naturcenter i 2006 og udtrykte taknemmelighed for, at også 2007 skulle være sikret. A.S.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...