Lokalpolitik

Turismen sat mellem to stole

Sammenlægningsudvalget var delt lige over i afstemning

REBILD:Sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune fordelte sig i to nøjagtig lige store lejre, 11-11, da politikerne efter en længere debat ligefrem blev nødt til at stemme om placeringen af turisme i den nye kommunale organisation. Forinden havde borgmester Anny Winther (V) ellers fornemmet sig frem til en overvejende stemning for at placere turisme sammen med erhverv under stabsfunktionen og dermed økonomiudvalget. I stedet for under kultur- og fritidsforvaltningen. - Jeg synes, du skal sætte det til afstemning, borgmester, opfordrede imidlertid Børge Olsen (UP), som til daglig og lidt endnu også selv er borgmester - i Skørping Kommune. Men med tre afbud til mødet i sammenlægningsudvalget, fra Gitte Rubæk (UP), Morten Lem (S) og Gert Fischer (V), var der kun 22 stemmer, og de delte sig altså i to halvdele. - Så må vi altså konstatere, at vi sidder mellem to stole, og at turismens placering er uafklaret, sagde Anny Winther, men konkluderede hurtigt, at det kunne man vist godt leve med: - Det er trods alt ikke verdens ulykke, at det ikke kom helt på plads i dag. Anny Winther mener grundlæggende, at placeringen sammen med erhverv ville markere en opprioritering af at udvikle turismen som erhverv med henblik på at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Leon Sebbelin (R) forsøgte dog flere gange at forklare, at chefgruppen i sit oplæg vist ikke havde forestillet sig et enten-eller, men et både-og, så man i stabsfunktionen har fokus på turismens erhvervsmæssige sider, mens kultur- og fritidsforvaltningen samtidig kan arbejde med de borgerrettede sider af turismen, som handler om at skabe nye aktiviteter og formidle tilbud. Ingen omsætning i stier Ejvind Lassen (UP) fik næsten ørerne i maskinen, da han dristede sig til at nævne noget om at opprioritere naturturismen. - Det der med at gå en tur på en sti, det giver jo ingen omsætning! Det er kulturen, vi skal udvikle, sagde en meget skarp Anny Winther. For turismens placering i kultur- og fritidsforvaltninger stemte fem socialdemokrater, den radikale, de to konservative, Ejvind Lassen, SF og Søren Konnerup (V), mens de øvrige 11 tilstedeværende stemte for at placere turisme i stabsfunktionen. Også placeringen af børnesundhedspersonalet blev der stemt om, og her blev chefgruppens indstilling om at samle også sundhedsplejerske, skolelæge og tandpleje under en styrket sundhedsafdeling nedstemt. Kun otte stemte for forslaget, mens 14 foretrak den mere traditionelle organisering med børnesundhedspersonalet under børne- og ungdomsforvaltningen. Anny Winther, Anders Norup og Orla Kastrup Kristensen, alle Venstre, stemte for at samle alle sundhedsmedarbejdere i sundhedsafdelingen, og med dem stemte fire socialdemokrater, og Børge Olsen (UP). Henrik Christensen (S) skilte sig ud fra sin gruppe ved at stemme for at placere børnesundheden i børne- og ungdomsforvaltningen.