Lokalpolitik

Turismen skal have fart på

Midt/Nord Turisme, som Farsø arbejder sammen med, ser fremad

FARSØ KOMMUNE: Under overskriften ”Tid til kvalitet” har Midt/Nord Turisme, som Farsøegnens Turistforening har indledt et samarbejd emed, har netop vedtaget en plan for turismen i den øverste del af Jylland for de kommende tre år. Og der er nye toner på vej. Der skal blandt andet satses mere på det lidt ældre turistpublikum, de såkaldte ”best agere”. Midt/Nord Turismes vil e i de kommende tre år gøre Midt- og Nordjylland så synlig som muligt som turistmål. Det er hensigten at regionens tilbud til turisterne skal være så tilgængelige som muligt, også via Internettet, at tilbuddene til turisterne skal være af høj kvalitet, også når det gælder bæredygtighed og autenticitet, og endelig - og ikke mindst - at turisterne skal føle sig hjerteligt velkomne hos os. Hvor det hidtidige turistarbejde i meget stor udstrækning har handlet om at tiltrække børnefamilier fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige, understreger den ny plan, at der for fremtiden skal satses på to målgrupper. Børnefamilierne vil også for fremtiden være meget vigtige kunder i den midt- og nordjyske ”turistbutik”, men i de kommende år skal der samtidig satses på at få et lidt ældre publikum til regionen som turister. Hvor børnefamilierne primært kommer i skoleferierne og primært går efter ”selvhusholdning” på camping, i feriecentre og i lejede feriehuse, er de ældre turister uden børn i stand til at rejse hele året og vil også efterspørge hotelovernatning. Og hvor børnefamilierne søger strandene og afvekslende oplevelser for børnene, vil det lidt ældre publikum i højere grad ønske at fordybe sig i regionens kultur og historie. De vil også efterspørge en grundig og seriøs formidling af, hvad der specielt kendetegner regionen - både i fortid og nutid. Her kunne man jo nævne både Hessel, Johannes V. Jensen og Stenaldercenret som oplagte muligheder. I denne sammenhæng er det også en stor styrke, at regionen rummer hele to af pilotprojekterne om fremtidige nationalparker i Danmark, nemlig Thy og Lille Vildmose. Det fremgår også af planen, at en stor del af markedsføringen for at få nye turister til regionen i fremtiden skal ske i et tæt samarbejde med de øvrige tre regionale turismeudviklingsselskaber i Jylland. Det er forudsætningen for at få tilstrækkelig gennemslagskraft - ikke mindst på det store tyske marked. Der er ingen tvivl om, at regionens turister også i de kommende tre år i langt overvejende grad skal hentes i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige, men planen peger også på, at regionen skal nærmere undersøge, om det vil være rentabelt for midt- og nordjysk turisme at gøre en større indsats i Polen og Baltikum.