Turisme

Turismens Pris til VesterhavsRock

VesterhavsRock modtog Turismens Pris 2010. Prisen uddeles af Han Herred Turistforening Fjerritslev på den årlige generalforsamling, der blev afholdt på Restaurant Klim Bjerg.

Emil Brosbøl og Mogens Larsen (th.) modtager Turismens Pris af Lasse Christensen (tv.) Privat foto

Emil Brosbøl og Mogens Larsen (th.) modtager Turismens Pris af Lasse Christensen (tv.) Privat foto

- I præsterer et stort arbejde og en enorm engagement i den publikumsmagnet, VesterhavsRock er blevet til for både lokale, turister og gæster udefra, motiverede bestyrelsesformand Lasse Christensen valget af VesterhavsRock som modtager af årets pris. Emil Brosbøl og Mogens Larsen fra VesterhavsRock modtog diplom samt 2000 kroner som tilskud til et nyt billetsystem. Turistforeningen har i år eksisteret i 75 år. Selv om vi ofte har drøftet det vigende antal turistforeninger og den forringede position, Han Herred Turistforening Fjerritslev har i forhold til storkommunen, samt at drift af Turistbureauet og markedsføring i øvrigt overlades til mere kommunalpolitiske fora, er bestyrelsen enig i vigtigheden af at bevare den lokale tradition for foreningsarbejde, påpegede Lasse Christensen. Kirsten Hauerbach Kronborg og Jane Andersen ønskede ikke genvalg. De blev afløst af Louise Pedersen, V. Thorup samt Ulla Flintholm, Fjerritslev, mens der var genvalg til Asbjørn Jespersen. Bestyrelsen konstitueres senere.