turismens tal i Danmark

Turismen skaber, inklusiv afledte effekter, 126.890 årsværk, svarende til 4,6 procent af det samlede antal beskæftigede i Danmark. Heraf er cirka halvdelen inden for de turismespecifikke erhverv. Over 40 procent af den turismeskabte beskæftigelse havner i Region Hovedstaden. I Region Nordjylland er turismen dog endnu vigtigere for den regionale beskæftigelse med 5,9 procent af den samlede beskæftigelse. Ikke overraskende er det kommunerne med Danmarks største byer, som udgør top 10 over de kommuner, hvor turisterne skaber størst omsætning, mens det er de kendte turistdestinationer, der har den økonomisk største afhængighed af turisme Her bruger turisterne flest penge (angivet i millioner kroner): København 16.281 Aalborg 2790 Århus 2727 Frederikshavn 1503 Odense 1404 Ringkøbing-Skjern 1402 Bornholm 1328 Helsingør 1320 Vejle 1307 Varde 1248 Top 10 over kommuner, andelen af omsætningen i kommunen, der kommer fra turister: Fanø 37,5 procent Læsø 11,9 procent Bornholm 6,9 procent Samsø 5,7 procent Jammerbugt 5,4 procent Helsingør 5,2 procent Langeland 5,0 procent Syddjurs 4,4 procent Dragør 4,0 procent Nyborg 3,9 procent Det offentlige skatte- og afgiftsprovenu af dansk turisme og dets afledte effekter er 6,4 milliarder kroner i personskatter og 16,2 milliarder kroner i vareafgifter/moms/selskabsskatter - totalt set 22,7 milliarder kroner. Heraf går cirka 85 procent til staten og det resterende i kommune- og regionskasserne. Kilde: VisitDenmark/ritzau/

Forsiden