Turist blandt gravhøje og landsbykirker

Landsbyforening efterlyser bedre markedsføring af de små oplandsbyer

AALBORG:Turismen behøver ikke at begrænse sig til Aalborg by, der er også flere muligheder i kommunens landsbyer. Det mener formanden for foreningen Landsbyer i Aalborg kommune, Ole Dahl. - Først og fremmest har vi landsbykirkerne, det er en af de ting, der er helt enestående i de små byer, siger Ole Dahl. Han forestiller sig, at man kan profilere landsbyerne endnu mere. - Man kunne lave en brochure, der viser, hvad der sker i landsbyerne i Aalborg. Ole Dahl er generelt godt tilfreds med den nuværende markedsføring. - Alle ting kan blive bedre, men vi er da nævnt i turistbrochurerne. NORDJYSKE Stiftstidende har ringet til mange af kommunens landsbyer for at få forslag til attraktioner, som turisterne kan besøge, hvis de vover sig udenfor Aalborg. Og det viser sig, at der er mange muligheder for en turisttur i oplandet. Tylstrup I Tylstrup har formanden for borgerforeningen Lars Lykke Larsen flere forslag til, hvad turisterne kan besøge. Han peger bl.a. på områdets kroer og Gl. Vraa Slot. Slottets historie kan føres tilbage til 1400-tallet. Fra 1500-tallet til omkring år 1800 gik slottes ejerskab fra slægt til slægt. På et tidspunkt boede søofficer og stiftamtmand Jørgen Bille på slottet. Og han huserede efter sigende på slottet selv efter sin død, hvor han kom kørende i en karet forspændt med hovedløse heste ind på slottets gårdsplads. Lars Lykke Larsen har også erfaret, at en ny turistattraktion er dukket op omkring byen. - Der er folk, der spørger efter de vindmøller, der blev brugt til koncerten med Jean Michel Jarre. Koncerten blev holdt med den franske mega-stjerne i Gl.Vrå Enge, men vindmøllerne kan åbenbart stadig godt trække turister til. Vodskov I Vodskov skal formanden for Vodskov Erhvervsforening, Jesper Nyborg, ikke have mange sekunders betænkningstid, før han udbryder. - Vodskov Mølle, og så har vi Hammer Bakker heroppe. Det er Vodskov Mølles Venner med 250 medlemmer, der passer møllen, der kun har åbent efter aftale. Men møllen, der blev opført i 1910 er ifølge formanden John Schødt altid et besøg værd. - Det er den helt sikkert. Jeg synes, at den er utroligt pæn, det er den, og indeni har vi en frygtelig masse inventar. Møllen ligger midt i byen og blev genindviet i 2002 efter syv års renovering. Vestbjerg Formanden for Vestbjerg Samråd, Iver Viftrup, kan ikke umiddelbart komme på en turistattraktion i Vestbjerg, som han betegner som en soveby på det punkt. Men til gengæld foreslår han Sulsted Kirke som udflugtsmål. - Den er bestemt et besøg værd, siger Iver Viftrup. Sulsted Kirke er en tidlig middelalderkirke (1150-1200). Kirken byder bl.a. på kalkmalerier, der stammer fra 1548, og som er udført af Hans Maler fra Randers. Vadum I Vadum er det især kirkegården for de engelske flyvere, som blev skudt ned under 2. Verdenskrig, der trækker. Det mener John Ekstrøm Jensen, som har boet i byen i mange år, og derfor ofte har fingeren på pulsen. - Flyvestationen er selvfølgelig også ret kendt. Men den er jo ikke tilgængelig for almindelige mennesker, så der er ikke rigtigt noget at køre efter, mener han. John Ekstrøm roser til gengæld Galleri Provence, som har igangsat mange aktiviteter i området og han er også ret begejstret for vedligholdelsen af de engelske flyvergrave. - Der kommer ofte nogen og ser til dem, og vi har også haft mindehøjtideligheder med deltagelse af engelske krigs-veteraner, fortæller han. Klarup Klarup er i sin nuværende udformning ikke særligt gammel, så i selve byen er der ikke særligt meget at kigge på. Men kører man over Romdrup er der en smuk snoet vej gennem de gamle gårde, og ifølge Viggo Uttrup fra lokalhistorisk arkiv er landsbyen unik, fordi gårdene stadig ligger samlet, som de gjorde før landbo-reformerne. - Men ellers er det nok de to kirker, som er vores største aktiv, mener han. Romdrup Kirke er mere end 1000 år gammel, og Klarup er via den seneste restaurareing blevet ført tilbage til sit oprindelige udseende fra 1760'erne. - Der er ikke mange rokokko-kirker tilbage i Danmark, men i Klarup kan man både se den oprindelige bemaling på stole og herskabs-pulpitur, forklarer han. Frejlev Fra Klarup kunne turen passende gå tværs over til Frejlev, hvor skoleinspektør Arne Langagergaard foreslår et besøg i Drastrup Skov området. - Frejlev er i sig selv en decideret soveby. Men vi har en helt fantastisk beliggenhed med udsigt ind over Aalborg, og med beskyttelsen af Drastrup som vandindvindings-område, er der kommet masser af spændende flora og fauna, fortæller han. Frejlev er også tæt på den berømte herregård ved St. Restrup, og Langagergaard foreslår også et besøg i Frejlev og Sønderholm kirker. - De er begge to perler, som vi kan være stolte af. Og i Frejlev har vi så godt som hver eneste søndag besøg af turister og meninghedsråd fra andre sogne, som gerne vil se Per Kirkebys fantastiske udsmykning. Den omfatter jo både bænke, lofter og alterparti, og selvom altertavlen - efter en del polemik - kom til at stå på kirkegården, synes de fleste i dag, at det er en fin placering, forklarer han. På vej til Sønderholm er der desuden en tredie kirke. Det er den berømte Troldkirke, som er en grav fra oldtiden, hvor Langagergaard også gerne vil gøre et lille stop. - Den er næsten et must, hvis man alligevel er i området. Så den skal også med, tilføjer han. Svenstrup Lidt længere sydpå ligger Svenstrup, som er en af byens lidt større oplandsbyer. Og her er lokalbefolkningen sjældent i tvivl, hvis man spørger efter en attraktion: Så skal du da ud og se på området ved Godthåb Hammerværk, lyder forklaringen. Og det er Peter Jørgensen fra lokalhistoriskforening selvfølgelig glad for. Han er nemlig med i arbejdet omkring det velbevarende hammerværk, hvor der hver dag er mange besøgende - ikke mindst her i sommerhalvåret. - Det er jo en seværdighed af natinal værdi, mener han. - Der er ikke mange bevarede anlæg fra den tid, og folk synes som regel, at det er meget spændende at se de gamle maskiner og redskaber. Hammerværket stammer oprindeligt fra 1858. Men bygningerne har også rummet en papirmølle, der - ligesom vandmøllen ved den nærliggende Ridemands Mølle - blev drevet med vandets kraft. - Det er et meget smukt område, og man kan heldigvis gå hele vejen ind til hammerværket på en sti, så man får det hele med, fortæller Peter Jørgensen. Han afslører også, at det er muligt at låne en nøgle til vandmøllen, hvor Aalborg Kommune udstiller de værker, den i sin tid arvede af maleren Anders Hune. Ellidshøj Tæt på Svenstrup ligger Ellidshøj, hvor formand i borgerforeningen Mette Nødskov forslår Ellehøjen og De Hvide piger, som et obligatroisk stop. Ellehøjen, som har givet navn til byen, er en jættestue med et jordfrit ottekantet kammer med otte bærende sten og en dæksten. Højen, der blandt andet har været brugt som tingsted, blev restaurareret i 1941, og ifølge folketroen skulle den være befolket med forlystelsessyge elverfolk, som kom ganske godt ud af det med folkene på de omkringliggende gårde. - Men vi har også De Hvide Piger, fortsætter Mette Nødskov. - Egentlig er det bare to store hvide sten, som står i udkanten af Raakilde Plantage, men de skulle ifølge overtroen være sat der til minde om to jomfruer, som enten dræbte hinanden eller begik selvmord, forklarer hun. Voldsted Voldsted er et andet eksempel på en lille by, hvor der ve første øjekast ikke er forfærdeligt meget at se på. Men ifølge tidligere museumsinspektør Viggo Petersen, er landsbyen alligevel et glimrende eksempel på, hvordan huse og gårde i gamle dage lå i en stor cirkel rundt om et fælles areal eller gadekær. - De nuværende gårde på egnen er ikke særligt gamle, men man får alligevel et godt indtryk af, hvordan tingene så ud i gamle dage, forklarer han. - Det kræver selvfølgelig, at man lige får en lille forklaing, inden man giver sig til at kigge. Men byen er faktisk så godt et eksempel, at den nævnes i flere historie- og museumsbøger, fortæller han.