Turist og erhverv i fusion

To foreninger samler kræfterne for at gøre Sejlflod til et spændede sted at besøge, bo og arbejde

SEJLFLOD:Fusion står som ét fælles punkt på dagsordenen, når Sejlflod Turistforening og Sejlflod Erhvervs- og Udviklingsråd holder deres repsektive generalforsamlinger i november og december. Bestyrelse og forretningsudvalg for de fo foreninger er med på en lykkelig forening af de fælles kræfter, men medlemmerne skal også spørges. Siger de ja, kan én ny forening træde i funktion efter nytår. Navnet bliver Sejlflod Udviklingsråd. I forvejen har de to foreninger fælles erhvervs- og turistchef, nemlig Kjeld Kærgaard Jensen, der har haft jobbet siden 1990 og før det fungerede som beskæftigelseskonsulent i kommunen. Til at hjælpe sig har han en sekretær, og det bliver også de to, der fremover skal klare det daglige praktiske arbejde. De to er de eneste, der får fast løn i erhvervs- og turistarbejdet i kommunen. Dog er borgmester Kr. Schnoor også med i erhvervs- og udviklingsrådets forretningsudvalg. - Turisme er også et erhverv, og når vi kigger på Sejlflod Kommunes struktur og muligheder i fremtiden, så kommer en stor del af de nye erhvervsmuligheder til at ligge inden for turistområdet. Når vi snakker erhverv i Sejlflod, snakker vi også automatisk turisme. Med en sammenlægning af de to organer, der i øvrigt fungerer på frivillig basis og er politisk uafhængige, kommer vi til at stå stærkere og vil kunne arbejde mere målrettet med turisme. - Vi vil kunne give nye muligheder for iværksættere og ikke mindst udnytte alle de aspekter, der ligger i Lille Vildmose pilotprojektet og arbejdet for at få status af nationalpark, siger formand for Erhvervs- og Udviklingsrådet Peer Kristensen, der tror på, at det bliver rigtig godt. Ideen om at fusionere har rumlet et stykke tid, og den fik ny næring på en konference på Vildmosegård tidligere på året. - Hvis vi skal være helt ærlige, så har Sejlflod et lidt kedeligt image. Det er i hvert fald noget, vi selv tror. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at gøre noget ved det. Lille Vildmose tegner de fleste af vore fremtidsmuligheder, men den største udfordring ligger i den omstilling, der vil komme. Selv om det f.eks. bliver muligt for Pindstrup at køre videre med produktionen af spagnum i en årrække, så er det en række arbejdspladser, der vil forsvinde. - Faktisk er Pindstrup kommunens største private arbejdsplads, og det er ikke umiddelbart muligt at finde et turistrelateret arbejde til dem, der vil miste deres arbejde i tørvegravningen. Hele denne omstillingsproces bliver svær, men også meget spændende, siger erhvervs- og turistchefen. Sejlflods muligheder ligger ikke i store virksomheder. Dem har kommunen aldrig haft. Så når man skal forsøge at trække nye arbejdspladser i form af iværksættere til og få folk til at flytte til kommunen, skal man finde ud af, hvad man reelt kan tilbyde. - Jeg tror, vi skal koncentrere os om at finde et specielt område og satse på det. Måske ligger mulighederne inden for design og kunsthåndværk, funderer Kjeld Kærgaard Jensen.