Lokalpolitik

Turist- og erhvervskontor fortsætter

Kommunal opgave i 2006 indtil storkommunen oprettes

FJERRITSLEV:Der må ikke opstå et tomrum, når Midtfjord Udviklingsråd nedlægges med udgangen af året. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) ønsker ikke, at beslutningen om at stoppe samarbejdet på tværs af Limfjorden skal have indflydelse på markedsføringen af Fjerritslev Kommune. - Erhvervs- og turistkontoret i Fjerritslev vil fortsætte. Der er i dag seks ansatte hos Midtfjord Udviklingsråd. Hensigten er, at både Fjerritslev og Løgstør kommune overtager tre medarbejdere med virkning fra det kommende årsskifte. De bliver altså kommunalt ansatte, forklarer Otto Kjær Larsen. For tiden foregår et fælles udredningsarbejde på mange områder i de fire kommuner ved Jammerbugten, der fusionerer til en ny storkommune 1. januar 2007. Dette arbejde forløber planmæssigt, også for områderne turisme og erhvervsudvikling. - Hverken jeg eller andre kender på nuværende tidspunkt, hvordan erhvervs- og turistområderne skal organiseres i den ny storkommune. Men det er vigtigt for mig, at den hidtidige og gode markedsføring af Fjerritslev fortsætter uændret, indtil en eventuel ny struktur er klar til at tage over. Loven om virksomhedsoverdragelse vil blive anvendt i forbindelse med lukningen af Midtfjord Udviklingsråd. Det betyder, at turist- og erhvervskontorerne i Fjerritslev og Løgstør får en kommunal forankring i 2006 på såvel det juridiske som på det økonomiske område. Erhvervschef Søren Westergaard og turistchef Jens Borre fra Midtfjord Udviklingsråd foreslår, at den daglige leder af de nye kontorer bliver erhvervs- og turistchefen, mens driften ledes af en styregruppe. De foreslår endvidere, at en styregruppe kan sammensættes af borgmester, kommunaldirektør samt formændene for erhvervs- og turistforeningerne. Fjerritslev Kommune ventes i 2006 at bidrage økonomisk med 1.423.800 kroner til driften af det til den tid kommunale erhvervs- og turistkontor.