Turist-servicering fortsætter

- Turist-information på Asaa Havn i sommeren 2010 var en stor succes.

"Derfor glæder det os meget, at vi kan fortsætte succesen her i sommeren 2011, udtaler Erhvervschefen for Brønderslev Erhverv og Turisme, Marianne Gade. Dette kommer igen i år til at foregå i nært samarbejde med bestyrelsen for "Asaa Havn", som velvilligt igen stiller lokaler til rådighed for Brønderslev Erhverv og Turisme. Turistservicering på Asaa Havn vil være at finde i det "lille røde hus" yderst på havnen, ligesom sidste år. Her vil udstillingen "Den milde Kyst" igen kunne ses, ligesom der vil være mulighed for at hente brochurer og turistinformation fra hele Region Nordjylland til inspiration.