Turisme

Turistbureau har ikke handlet helt i DSB's ånd

BILLETSALG:Kære Jens Erik Nielsen. Først tak for Deres roser til personalet i Aalborg for deres gode service (24.6.). Lad det også være sagt med det samme, at de priser, De betalte, begge er rigtige. Mellem Sindal og Aalborg er 11 zoner, hvilket gør, at en kontantbillet koster 77 kr. pr. person. Ved at købe klippekort opnås en rabat på kontantbillettens pris, i dette tilfælde ca. 34 pct.. Det er ganske rigtigt, at der ikke kan sælges billetter i forsalg, men dette gælder kun for kontantbilletter. Efter indgåelsen af bus/togsamarbejdet i 1997, er det Nordjyllands Trafikselskab (NT), der har takstkompetencen inden for Nordjyllands Amt, og det er således NT's regler DSB kører efter her. Det er desværre ikke muligt at have alle billettyper og klippekort i vore automater – til gengæld kan NT klippekort købes i en lang række butikker og kiosker i Nordjylland. Sindal Turistbureau er ganske rigtig agent for DSB, og der er ikke tvivl om, at turistbureauet i Sindal ikke har handlet helt i DSB's ånd, at det skal være "lige til". Vi vil naturligvis i samarbejde med Sindal Turistbureau sikre, at noget tilsvarende ikke skulle gentage sig. Jeg håber dog ikke Deres oplevelse har fået Dem til at opgive at cykle ud i det danske land, det er jo pragtfuldt.