Lokalpolitik

Turistchef ind i politik

Kjeld Kjærgaard Jensen vil ind i Aalborg Byråd

KONGERSLEV:Murer, underviser, universitetsuddannet, erhvervs- og turistchef. Kjeld Kærgaard Jensen har prøvet en masse kasketter, men der har aldrig stået politiker på nogle af dem. Det gør der nu. Han er blandt de tre opstillede socialdemokratiske kandidater fra Sejlflod Kommune, der håber på at opnå en plads i det nye Aalborg Byråd. Han springer ikke pludselig ud som socialdemokrat. Medlemskabet er 15 år gammelt. Opfordringer til at stille op i Sejlflod Kommune har det dog ikke skortet på. - Jeg har altid takket nej. Ien lille kommune som vores er min funktion måske ikke det mest heldige at kombinere med en plads i kommunalbestyrelsen. Men nu starter vi på en frisk, og jeg vil gerne være med til at støbe fundamentet til en ny kommune, hvor en ikke ubetydelig del kommer til at bestå af mindre samfund og byer, siger Kjeld Kærgaard Jensen. Det er Kongerslev-kredsen, der har indstillet bysbarnet. De andre to socialdemokrater "herudefr" bliver borgmester Kristian Schnoor og socialudvalgsformand Finn Ladefoged. To sværvægtere med års erfaring. - Jeg har ikke deres erfaring fra udvalgsarbejde, men min fysiske placering på rådhuset har givet mig et indtryk af den politiske struktur og hverdag, påpeger erhvervschefen. Kommunalvalget venter i efteråret. En urafstemning skal afgøre, hvor på Liste A man skal finde Kjeld Kærgaard Jensen. Sandsynligheden taler for, at han ender udenfor Top 10. Han har dog tænkt sig at bryde listen og komme ind i byrådet ved at slå på tre ting. - For det første bliver Aalborg et kraftcenter i den nye nordjyske region. Men dette kraftcenter har brug for en kraftig periferi, både inden for kommunen, men også i hele regionen. Der indpendler i dag 12-13.000 mennesker til Aalborg for at arbejde. Kraftcentret og periferien er vigtige for hinanden. Når det regner på præsten, drypper det som bekendt også på degnen, pointerer Kjeld Kærgaard Jensen. Som nummer to går han til valg på bedre folkeskole. - Vi er på vej ind i videnssamfundet. Vores børn skal have de optimale betingelser for at klare sig. Vi skal ikke spare på det her område. Man ved næsten godt, hvad han vil slå på som tredje ting. Kjeld Kjærgaard Jensen har i årevis arbejdet med turistmulighederne i Lille Vildmose, og jobbet som erhvervs- og turistchef har han besiddet siden 1986. - Vi må nok se i øjnene, at de traditionelle arbejdspladser i mosen forsvinder. Jeg håber, at det arbejde, vi har gjort i Udviklingsrådet, har anskueliggjort, at der er turistarbejdspladser i Vildmosecentret og nationalparken. Om det er lige så mange som der forsvinder, ved jeg ikke, men jeg tror på, at byer som Kongerslev og Dokkedal får en gevinst ud af det, siger Kjeld Kærgaard Jensen.