Turisme

Turistchef kan finde smilet frem

Kim Ry Jensen har fået skabt det rette grundlag for at få sat nye initiaver i gang

HALS:Det er i disse dage cirka et år siden, at der i Hals Kommune dukkede en ny turistforening op i forlængelse af den kontroversielle konkurs, som den gamle Turistforeningen for Hals Kommune løb ind kort før indgangen til 2003. Som erstatning for den kuldsejlede turistforening dukkede i stedet den nye Hals Turistforening op. Formand blev den daværende formand for Hals Erhvervsforening, og det var i et tæt samarbejde med kommunen, at den nye turistforening gik forsigt ind til den nye sæson med langt mindre ambitioner end den forrige turistforening. Ny mand i spidsen for det lokale turismefremmende blev Kim Ry Jensen, og efter et lille år på pinden er han nu klar til at gøre status for det forgangne år - og til at se fremad. - Det har været et spændende år med mange initiativer og stor travlhed, konstaterer han - og fortsætter: - Den første store opgave var at genetablere status som autoriseret turistbureau og opstarte en daglig drift. - Dernæst gik vi i gang med at etablere nye hjemmesider, trykke og distribuere en brochure til hele landet, udgive aktivitetskalender og meget andet. Desuden fik vi afprøvet nogle aktiviteter i 2003, som viste sig at være bæredygtige. Dem vil vi satse yderligere på til den kommende sæson, tilføjer turistchefen, der i forlængelse af uroen om den gamle turistforening - og fyringen af den tidligere tu-ristchef, Jens Møller. - Jeg har fra starten oplevet stor opbakning og velvilje fra bestyrelse, kommune, erhvervsliv og foreninger, fortæller Kim Ry Jensen. - Det har ikke mindst vist sig ved, at indtægterne fra medlemmerne rundede 100.000 kr. Det har givet os et solidt grundlag for dette års drift og giver os mulighed for at sætte flere projekter i gang, tilføjer turistchefen, der - selv om regnskabet ikke foreligger endnu - forventer at have sendt den nye turistforening ud af 2003 med et resultat på cirka 100.000 kr. Selv om det første år er gået godt, er der dog ikke tid til at hvile på laurbærrene, fastslår Kim Ry Jensen. - Det er vigtigt at understrege, at vi fortsat har brug for den store lokale opbakning. Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsmarked understreger, at Hals i fremtiden kommer til at satse meget på turisme, fritid og oplevelser, siger han - og peger på konstant nye arbejdsopgaver for turistkontorerne. - Kravene er støt stigende, for opgaverne har udviklet sig fra servicering og information fra skranken til brochuren - og videre til computeren. Dette stiller større og større krav til turistkontorernes service- og informations-kompetencer, siger han - for så til slut at tilføje: - Med med afsæt i et godt år 2003 er vi rustet til at gå de nye udfordringer i møde.