Lokalpolitik

Turistchef på orlov fra byrådet

Jens Møller (V) tager konsekvensen af krise - holder lav profil i turistforeningen

HALS:Turistchef Jens Møller er indstillet på at holde en pause fra byrådet, hvor han repræsenterer partiet Venstre. Samtidig vil han holde lav profil i forhold til det arbejde, der udføres i Turistforeningen for Hals Kommune. Det sker som en direkte konsekvens af den økonomiske krise, som turistforeningen p.t. befinder sig i - og hvor Jens Møller fra flere sider er blevet kritiseret for sin håndtering af foreningens økonomi. Som NORDJYSKE Stiftstidende skrev i går, bevæger turistforeningen sig i disse dage på randen af en konkurs, og et perioderegnskab for årets første 11 måneder viser et underskud på mindst 478.575 kr. for foreningen, der samtidig har omkring 75 kreditorer på nakken - ligesom et retsligt efterspil vedrørende indberetning og indbetaling af A-skat kan komme på tale. Som det kan ses andetsteds på denne side, er økonomiudvalget imidlertid indstillet på over for byrådet at indstille, at man fra kommunens side skal forsøge at hjælpe turistforeningen ud af krisen, og det er imens, at der arbejdes med turistforenings-problemerne, at Jens Møller ønsker at gå på orlov fra byrådet i en tre måneders periode. - Med baggrund i den udvikling, der er opstået imellem Hals Kommune og Turistforeningen for Hals Kommune, er det blevet min person, der er det centrale omdrejningspunkt. Denne drejning finder jeg beklagelig for udviklingen af det fremtidige turistarbejde og det store stykke arbejde, der er blevet udført af medarbejdere og bestyrelse i turistforeningen, siger Jens Møller i en pressemeddelelse. - Jeg finder det derfor rigtigst for alle parter, at jeg trækker mig lidt tilbage, så parterne kan få tid og lejlighed til at finde en fornuftig løsning på den nuværende situation og for fremtiden, fortsætter han. Jens Møller tilføjer, at han ud over sin orlov fra byrådet har aftalt med turistforeningens bestyrelse, at han i den nærmeste fremtid vil føre en tilbagetrukket rolle i turistforeningens arbejde. - Disse dispositioner håber jeg kan give ro og være til gavn for alle parter, samt give et positivt resultat for turismen i Hals Kommune, slutter han sin pressemeddelelse. Formanden for Venstres byrådsgruppe, Johannes Elsnab, ønsker ikke at sige meget om Jens Møller-sagen ud over at betegne den som en "lang og kedelig historie". - Men jeg synes nok, at det er meget klogt for både byrådsgruppen og Jens Møller, at han vælger denne orlov, tilføjer Johannes Elsnab. Jens Møller vil i byrådet blive erstattet af Kai Hansen, Ulsted, der dermed får comeback i byrådet efter godt og vel en byrådsperiodes fravær. Det er endnu uvist, om Kai Hansen samtidig vil overtage Jens Møllers poster i økonomi- og socialudvalgene, eller om der skal finde en intern V-rokade sted.