Turister er livsvigtige for Sæby

Turisme 1. november 2002 07:00

SÆBY: Turister er livsvigtige for handelslivet i Sæby. Blandt andet derfor arbejdes der netop nu med planer om at tiltrække flere norske turister uden for den egentlige turistsæson. - Vi er meget afhængige af vores turister. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at uden vores turister var der nok ikke så mange butikker i midtbyen som tilfældet er, sagde Flemming Thingbak i sin formandsberetning i aftes på generalforsamlingen i Sæby Handelsstandsforening. Her glædede han sig over et godt samarbejde mellem turistforeningen og handelsstandsforeningen, idet han samtidig tilføjede: - Det er dog min fornemmelse, at samarbejdet kan blive endnu bedre. Det er vigtigt med en endnu tættere kontakt. Jeg tror på, at den vil blive skabt med de nye kontorfaciliteter, handelsstandsforeningen tager i brug ovenpå turist- og erhvervskontoret. En bedre kontakt vil skabe en bedre forståelse og føre til igangsætning af flere ting i fællesskab til glæde og gavn for alle. Nyt initiativ Flemmming Thingbak kunne samtidig oplyse, at handelsstandsforeningen i øjeblikket arbejder med planer om at tiltrække flere norske turister uden for den egentlige turistsæson. - Sæby Turistbureau skal naturligvis med i planlægningen, men også Restaurant Sæby Søbad og Hotel Viking vil blive indkaldt til informationsmøde, oplyste Flemming Thingbak. - Jeg håber, at vi sammen vil kunne trække flere to- og tredages turister til byen. Sæby har meget at byde på, så jeg håber, at initiativet lykkes, sagde han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...