Turister slipper ikke for p-bøder i Frederikshavn

Færgebyen afskåret fra at slippe for administrativt bøvl ved at give norske og svenske bilister fripas til parkering

Et træls girokort på forruden. Mange udenlandske bilister får også en hilsen med hjem fra P-Vagt Nord. Arkivfoto

Et træls girokort på forruden. Mange udenlandske bilister får også en hilsen med hjem fra P-Vagt Nord. Arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Norske og svenske turister, der kommer for skade at stille bilen fra sig uden p-skive i Frederikshavn, må stadig afregne ved kasse 1. Repræsentanter for havnen, turistbranchen og kommunen har ellers drøftet muligheden for helt at lade være med at opkræve p-afgifter fra udenlandske bilister uden p-skive. - Det ville give mindre administrativt bøvl og færre utilfredse besøgende, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen, P-skiver bruges ikke i Norge og kun i begrænset omfang i Sverige, og derfor er mange turister ikke vant til brugen af p-skiver. I Frederikshavn blev 239 udenlandske bilister i 2006 noteret for at parkere uden p-skive. Der sendes ikke færre end tre bøder til udlændinge for manglende p-skive, hver gang der sendes et bødeforelæg til danske bilister. Men P-Vagt Nord, som varetager parkeringskontrollen i Frederikshavn, fastslår, at det på grund af lighedsgrundsætningen i forvaltningsloven slet ikke er muligt at lave en undtagelse for udlændinge. Problemet for tilrejsende er ikke bare at forstå de danske parkeringsregler, men også at finde p-pladser. Lettere at finde p-plads - Det vil vi forsøge at løse med bedre skiltning, siger Jens Hedegaard Kristensen. - Allerede i krydset Europavejen-Rådhus Allé skal bilister møde et skilt, der henviser til de mange hundrede p-pladser omkring centrum. På Rådhus Allé skal der skiltes til de enkelte p-pladser. Bilister, der kører rundt for at lede efter en parkeringsplads, er nogle farligste trafikanter overhovedet. Og der er p-pladser nok i Frederikshavn. - Problemet er, at vendelboer er forvænte og nødigt bevæger sig mere end 50 meter fra bilen, når de parkerer, siger han. Alligevel har teknisk udvalg besluttet, at der skal laves en analyse, som peger på langsigtede parkeringsløsninger i Frederikshavn midtby.

Forsiden