Lokalpolitik

Turisterhverv i forum

Udvalg lægger op til bredere samarbejde end det med kommunen

HJØRRING:Turisterhvervet skal være med til at forme udviklingen af den fremtidige turisme i Hjørring Kommune. Det er udgangspunktet, når udvalget for landdistrikter, erhverv og turisme (LET) inviterer til et dialogmøde med turistformændene i kommunen. Datoen er fastlagt til 12. marts, og mødet er skal være første del af tretrinsraket, der senest til oktober 2007 skal kommunens turismeservice på plads. - Vi skal have løftet turismen op på et højere plan. Og spørgsmålet er, om det er nok at vi drøfter det med formændene. Vi skal have erhvervet i bred forstand med, siger udvalgsformand Knud Rødbro. Udgangspunktet for at LET-udvalget tog sagen op på udvalsgmødet i mandags var et forslag fra de fem turistforeninger om at danne Turismeforum Vest. bestående af repræsentanter fra turistforeninger, politikere og embedsmænd fra Hjørring Kommune. - Vi havde en lang snak i udvalget om erhvervets rolle. Nu har vi mødet med turistformændene, og så tager vi den derfra, tilføjer udvalgsformanden. I den skitserede opdeling ligger også, at senest i juni måned skal organiseringen af turistservicen være på plads. Udvalget lægger dog ikke op til, at turistbureauer lægges sammen, fordi holdningen er, at de skal være, hvor turisterne er. Ifølge Knud Rødbro ligger det også i kortene, at turistforeningerne skal have dækket turistbureauernes service- og informationsarbejde. - Men vi skal ikke til at gå ind i sommerhusudlejning, understreger han. I øjeblikket får de fem foreninger vidt forskellige tilskud, men i gennemsnit har de i år en egenfiansiering på omkring 60 procent. Det ligger også i kortene, at Hjørring Kommune laver en resultatkontrakt med hver turistforening. - Frederikshavn Kommune har lavet en kontrakt om brug af tilskud, og den havde vi fremme på udvalgsmødet. Det er også noget vi skal drøfte i det videre forløb, siger udvalgsformanden. Valg af repræsentanter til Turismeforum Vest og opgavebeskrivelse skal også være på plads i juni. I tiden tidtil oktober skal der laves en handlingsplan for turistservice som grundlag for resultatkontrakter.