Turisterne elsker det uspolerede

Hjørring skal slå på miljøet, naturen og kulturen

HJØRRING:Hjørring skal i turist-øjemed slå på miljøet, naturen og kulturen. Kort sagt skal Hjørring bevare sin identitet, da det er den, turisterne går efter. Det sagde formanden for Hjørring og Omegens Turistforening, John Klinkby, på generalforsamlingen i aftes på Vendelbohus. Formanden hentydede til, at det er vigtigt, vi tænker os godt om. Blandt andet som det er sket i Lønstrup, der er en magnet for nordjysk turisme, berømmet af mange. - Turisten kommer på vores betingelser. Vi lader os ikke friste med nogen form for Tivoliland eller ekstra lang åbningstid for restaurationslivet. En meget stor fordel for Lønstrup - udover en meget uspoleret natur - er, at der er en dejlig byatmosfære med små hyggelige restauranter med et spændende og alsidigt køkken, fremhævede John Klinkby. Fra formanden var der også ros til Skallerup Klit Ferieby: - Det er en af landets mest forudseende feriebyer med et bredt udbud af faciliteter, og visionerne for feriebyen får løbende ny næring, sagde John Klinkby. Om Hjørring, lød det fra formanden: - Vi i turistforeningen har påtaget os opgaven at formidle og igangsætte mange spændende projekter, og det sker som oftest i et tæt samarbejde med kommunen, dens politikere, erhvervslivet og befolkningen. Byudviklingen er en naturlig del af vores turistarbejde. Formanden glædede sig over Hjørring Revyen, Dana Cup og det nye Vendsyssel Kunstmuseum i Bechs Klædefabrik og gav udtryk for, at det er institutioner, der har turistforeningens store opbakning. Af andre spændende aktiviteter og nybygninger i Hjørring nævnte formanden Håndværkernes Hus, Kvægtorvet med IT-Tårnet, biografen, byggeriet på Korngrunden, bebyggelsen Buen, trafikcentret og det kommende butikscenter på Møller Lee-grunden. - Der sker rigtig meget i Hjørring, byen syder af aktiviteter og bliver mere og mere kendt. Det kan vi alle glæde os over, og turisterne vil fortsat komme i stigende mængder, sagde John Klinkby. Nok med p-skiver I beretningen gav John Klinkby også turistforeningens syn vedrørende debatten om p-afgifter: - Vi har den helt klare holdning, at vi ikke skal byde folk velkommen til byen og så tage parkeringsafgift til stor irritation for alle. Vi skal fortsat bruge vores p-skiver. Det fungerer tilfredsstillende, sagde John Klinkby, der sluttede med at rette en tak til alle turistforeningens samarbejdspartnere - sponsorer, politikere, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Samarbejde Turistchef Finn Madsen er blevet formand for det samarbejde i Toppen af Danmark, der handler om at skaffe kongresser, konferencer og kurser til landsdelen. - Her starter vi med at registrere alle vore udbydere af kapaciteter hertil, fortalte turistchefen i sin beretning. Det skal munde ud i, at vi som det første laver en handlingsplan og strategier for at skaffe sådanne arrangementer til vort område. Finn Madsen kunne oplyse, at turistovernatningerne i Hjørring inklusive Skallerup Klit Ferieby er steget med godt ni pct. fra 525.769 til 574.315 personovernatninger. Det har givet en turistomsætning på knap 250 millioner kroner og skabt 420 helårsstillinger. Hertil kommer tallene fra Lønstrup, som ikke har indberettet tallene endnu. Men også her er der tale om en stigning, oplyste Finn Madsen. Også de mange indkøbsturister, der rejser med Stena og Color Line lægger mange penge i det meste af Nordjylland. Disse turister repræsenterer en indkøbsværdi af 1,4 milliarder kroner årligt. Endelig kunne Finn Madsen oplyse, at turistbureauet har stor succes med salg af Hjørring Handelsstandsforenings gavekort. det er steget fra 1333 gavekort i 2000 til 5577 i 2002. Kassereren Kurt Mikkelsen fremlagde regnskabet, der viser indtægter på 793.516 kr. og udgifter på 773.965 kr. - et overskud på den primære drift på 19.551 kr. Derfor blev kontingentet fastsat uændret. Alle valg var genvalg.