Turisme

Turisterne skal også være der

Der skal tales sammen, siger Bilde

HIRTSHALS:Det er vigtigt, at der også bliver plads til turisterne, efter fiskeauktionshallen bliver bygget om. Det fastslår Viggo Bilde, der er kommunens repræsentant i vandrehjem- og turistbestyrelsen. - Vi skal være opmærksomme på, at det er en turistattraktion at komme i auktionshuset, siger han. Viggo Bilde har over for bestyrelsen gjort opmærksom på, at der i planerne for FiskeTerminalen, der ventes at stå klar næste sommer, er lagt øget fokus på fiskerierhvervet. Og det er derigennem turistchef Hanne Kirkelund, Hirtshals Turistbureau, har fået information om det kommende byggeri. Turistbestyrelsen er nemlig ikke blevet spurgt eller taget med på råd i den forbindelse. Ingen penge Som omtalt i gårsdagens avis er arbejdsgruppen bag FiskeTerminalen dog opmærksomme på det turistmæssige islæt, men det er i sidste ende et spørgsmål om kroner og ører for det 45 millioner store byggeri. Og penge fra turisterhvervet skal man ikke regne med. - Ligesom i så mange andre brancher hænger pengene heller ikke her på træerne, siger Viggo Bilde, der ikke kan forestille sig, at turistbureauerne står klar med penge til byggeriet, så der økonomisk kan være plads til turisternes færden på stedet. Men det kunne tænkes, at man fra turisterhvervets side ville stå for rundvisninger af turister i den nye FiskeTerminal. - Vi kunne godt forestille os noget i retning af, at man en dag om ugen i sommersæsonen havde guidede rundvisninger, mener Viggo Bilde. Han ser den nye - såvel som den gamle - fiskeauktion som en attraktion på linje med det øvrige havne-miljø, som ikke mindst de tyske turister nærmest drages af. Skal handles Viggo Bilde understreger, at fiskerierhvervet naturligvis skal have optimale forhold i FiskeTerminalen, men han mener ikke, det behøver at ske på bekostning af turisterne. - Der kan gøres mange ting, og det vigtigste er nu, at der bliver talt sammen om det på tværs af de to erhverv, inden detailplanerne om FiskeTerminalen ligger klar. Det nytter jo ikke noget, at turisterhvervet kommer efterfølgende med de gode ideer - når det er nu, der skal handles, siger Viggo Bilde og understreger, at det ikke kræver investeringer fra nogens side.