Turisme

Turistfolk er inviteret til fyraftensmøde

SKALLERUP:Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S har de seneste år gjort det til en tradition at invitere interesserede til et såkaldt fyraftensmøde. I år holdes det i morgen fra kl. 17 på SkallerupKlit. Den nye direktør for Danmarks Turistråd Ulrik Bülow, der i maj fremlagde en ambitiøs vision for dansk turisme, giver sit bud på Dansk turisme nu og frem mod 2010.I visionen peges bl.a. på, at Danmark skal være Nordeuropas førende kystferiedestination, og det kan utvivlsomt glæde en eller anden nordjyde indenfor turisterhvervet. Udover Ulrik Bülow vil aftenen byde på en status fra "Toppen af Danmark".Formand for bestyrelsen, borgmester ErikSørensen vil give et øjebliksbillede set med bestyrelsens øjne. Derudover vil der blive orienteret om de projekter, som destinationen arbejder med. - Turisme er jo et betydeligt erhverv i vort område, og det er vigtigt, at de involverede parter er i dialog, så vi sikrer at vi arbejder i samme retning. Tilmeldingerne til mødet er strømmet ind, og vi venter over 100 deltagere, siger direktør Pauli Jørgensen.