Turisme

Turistfolk skal op på dupperne

Lægger op til en bedre koordinering af den samlede indsats

SÆBY:De mange forskellige led inden for turisterhvervet skal samarbejde endnu mere og undgå at falde over hinandens ben. Bl.a. derfor er en ændret strukur inden for dansk turisme er på vej. Det understregede den nye formand for Danmarks Turistråd, Niels Nygaard, da han talte ved et velbesøgt fyraftensmøde på Sæby Søbad Feriecenter, arrangeret af destinationselskabet Toppen af Danmark A/S. Han fastslog samtidig i sit foredrag med emnet ”Dansk turisme nu - og i fremtiden”, at Danmarks Turistråd fortsat skal stå for de statslige initiativer. Men samtidig vil rådets arbejde blive mere og mere erhvervsorienteret i forbindelse med, at turistorganisationerne rundt om i stigende grad alene skal klare lokale kampagner og initiativer. Niels Nygaard efterlyste samtidig et bedre samarbejde mellem Danmarks Turistråd og de regionale destinationsselskaber: - Der er ingen grund til, at man rundt om laver næsten det samme. Den samlede indsats skal kooordineres bedre. - De midler, der bruges i bestræbelserne på at skaffe øgede turistindtægter, skal samlet bruges på en mere hensigtsmæssig måde end i dag.Det er tvingende nødvendigt. Ellers kommer dansk turisme i taberens rolle. - Men gør vi tingene rigtigt, har dansk turisme stadig uanede muligheder, fastslog turistrådsformanden. Han beskæftigede sig også med de mange udfordringer, dansk turisme står over for. - Tingene kommer ikke længere af sig selv, fastslog Niels Nygaard. Turistrådsformandens indlæg gav anledning til en livlig debat blandt de vendsysselske turistfolk. Her forsøgte Niels Nygaard at aflive myten om, at Danmarks Turistråd favoriserer hovedstadsområdet ved tildeling af de statslige midler: - 75 procent af rådets midler går til provinsen og 25 procentl til København, mens den procentvise omsætningsfordeling er henhodlsvis 73 og 27. Lysets Land På mødet, der blev ledet af destinatilseskabets formand, borgmester Erik Sørensen (S),Frederikshavn, blev der også orienteret om Toppen af Danmarks 2004-kampagne under fællestitlen ”Lysets Land”. Kampagen byder på flere nye virkemidler.Samidig bygger markedsføringen af Toppen af Danmark videre på brandinsgsstrategiens hidtidige elemeter.