Hulsig

Turistfolket mødes

SKAGEN:Skagen Turistforening holder generalforsamling onsdag 23. april på Hotel Skagen Srand i Hulsig. På dagsorden er blandt andet valg til bestyrelsen, hvor Hans Nielsen og Leo Mikkelsen er på valg. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.