Turistforeningen retter appel til parterne om finde havne-fodslag

SÆBY: Turistforeningen i Sæby Kommune appellerer til partnerne i striden om byggeplaner på Sæby Havn om at finde fælles fodslag. Turistforeningsformand Jens Chr. Christensen knyttede kommentarer til den seneste tids til tider hidsige debat, da han i aftes aflagde beretning på generalforsamlingen i Turistforeningen for Sæby Kommune. Han beklagede den nuværende situation omkring den tidligere DLG-bygning, hvor Naturklagenævnet har sat en en stopper - i hvert fald foreløbig - for opførelse af ny bygning på den tidligere DLG-grund med en udvidelse i forhold til tidligere. Det var planen, at dele af nybyggeriet skulle have stået klar til den kommende turistsæson, men det er yderst tvivlsomt, om det kan nås, efter at byggeriet har fået standsningspåbud. - Som turistforening hilser vi absolut planerne for de mange nye planlagte aktiviteter i bygningen velkommen, sagde Jens Chr. Christensen og fortsatte: - Alle parter må "rette sig ind" i forhold til forskellige retsregler. Anderledes kan det ikke være. - I turistforeningen håber vi, at problemstillingen omkring den tidligere DLG-bygning bliber løst så hurtigt som muligt, så vi ikke alt for længe skal operere med det, man vel vel i øjeblikket kan kalde en byggeplads. - Vi er af den opfattelse, at Sæby Havn nok er et meget vigtigst aktiv i vores kommune ud fra et turistmæssigt synspunkt. Derfor appelerer vi til alle involverede parter om at udfolde de allerstørste bestræbelser på at nå frem til et projekt, som respekterer de juridiske vedtagne lokalplaner - men også et projekt, der viser respekt for det unikke miljø på havnen i Sæby. -ok

Forsiden