Turisme

Turistforenings- formand takker af

TORNBY: Efter 16 år som formand for Tornby Turistforening tog Torben Stæhr afsked. Det skete med aflæggelse foreningens beretning på generalforsamlingen 14. oktober på Hotel Strandlyst. Han indledte med mindeord om turistforeningens initiativtager, Peter Kiel, som døde for kort tid siden. Siden foreningens spæde start i begyndelsen af tresserne og indtil 1987 sad Peter Kiel på formandsposten, indtil han blev afløst af den nu afgående formand. Beretningen bød på omtale af arrangementer og iværksættelser, som havde fundet sted i det forgangne år - både nogle, som foreningen selv havde gennemført og nogle, som var blevet til med kommunen som samarbejdspartner. Det drejede sig blandt andet om opførelsen af en ny bro over Liver Å og foreningens engagement i lokalplanen for Strandvejen. Turisme fyldte en del i beretningen - både den overordnede målsætning, de fysiske rammer og markedsføringen. Dette punkt var lagt i hænderne på næstformanden, Maj-Britt Olsen. Efter regnskabsaflæggelse og bestyrelsesvalg rundede Torben Stæhr af med et tilbageblik på aktiviteterne igennem hans tid som formand, herunder samarbejdet mellem kommunale turistforeninger i turistrådet, der havde ført til oprettelsen af Toppen af Danmark. I sit tilbageblik nævnte den afgående formand, at medlemstallet igennem årene fra sidst i 1980’erne var steget fra 23 til omkring 100. lara