Turistforenings ledelse stemt ud

Formand for Handelsstandsforeningen stillede med alternative kandidater

Nina Friis - færdig som formand for Løkken Turistforening. Arkivfoto: Bente Poder

Nina Friis - færdig som formand for Løkken Turistforening. Arkivfoto: Bente Poder

Løkken Turistforenings formand Nina Friis og næstformand Hanne Wulff blev ved generalforsamlingen torsdag aften på Action House stemt ud af bestyrelsen. Dermed skal foreningen have valgt ny ledelse. I stedet blev to bestyrelsesmedlemmer i Løkken Handelsstandsforening, Birgitte Andersen og Sascha Wittrup Täck også valgt ind i turistforeningens bestyrelse. - Der er nu ikke noget stort drama i det. Vi har et par friske unge mennesker, som fik blod på tanden ved feriemessen i Herning, og da formanden og næstformanden i turistforeningen på et tidligere bestyrelsesmøde luftede, at de ville trække sig, så valgte jeg at spørge Birgitte og Sascha, forklarer handelsstandens formand Flemming Pedersen efterfølgende til avisen baggrunden for, at han foreslog de to. Også selv om Nina Friis og Hanne Wulff ifølge ham meddelte på det sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen, at de gerne vil fortsætte. - Sku' jeg så gå tilbage og sige til Birgitte og Sascha, at de alligevel ikke skulle stille op? Nej, lyder Flemming Pedersens forklaring. Han sidder selv i turistforeningens bestyrelse. To andre bestyrelsesmedlemmer Svend Erik Frøstrup og Helle Kallmeyer genopstillede ikke, og de to afløsere, som Nina Friis foreslog, Mogens Knudsen og Thomas Pedersen, fik de højeste antal stemmer. - Det er ene unge mennesker, som gerne vil gøre en indsats for at fremme turismen i Løkken. Det er glædeligt, og jeg tror ikke der er så mange unge i andre turistforeninger, siger Flemming Pedersen. På generalforsamlingen lød der overhovedet ikke nogen kritik af den hidtidige formand Nina Friis' beretning, men hun var godt klar over situationen. - Det kan godt blive lidt hektisk, sagde hun til turistchef Lene Kappelborg, Skagen, som umiddelbart før generalforsamlingen havde et indlæg om hvordan man i Skagen driver turistservice. Kæmpearbejde venter Umiddelbart før afstemningen advarede hun den tætpakkede forsamling mod at stemme udelukkende på unge. - Der ligger et kæmpearbejde lige foran os. I bestyrelsen har vi ikke været helt enige om, hvordan det skal køre. Tingene bliver afgjort i de næste tre måneder, og hvis vi skal igennem, må vi ikke sidde med en flok helt uerfarne bestyrelsesmedlemmer. Den bemærkning vil Flemming Pedersen ikke kommentere nærmere, men udtaler blot: - Nu valgte hun at sige det. Løkken Handelsstandsforening har generalforsamling i næste uge, og her vil Birgitte Andersen trække sig fra bestyrelsen, og Sascha Wittrup Täck har allerede bebudet, at hun trækker sig næste gang, så personsammenfaldet i de to foreninger bliver mindre. - Men vi lægger op til at tættere samarbejde, og på længere sigt kan der bliver tale om en sammenlægning. Det er også en del af indholdet i strategi- og handlingsplanen for Løkken Turistbureau, oplyser Flemming Pedersen. Bestyrelsen for Løkken Turistforening har endnu ikke konstitueret sig med ny formand og næstformand.