Turistguide har spot på kultur

Guide sætter fokus på Hirtshals som kulturkommune 2005

HIRTSHALS: Så er årets udgave af "Ferie uden Filter" trykt og klar til brug. I disse dage præsenteres den for det norske publikum på turistmessen Reiseliv i Oslo. Foruden de efterhånden fasttømrede værdi-udtryk omkring temaet for Hirtshalsområdet, nemlig vind, lys, hav og fisk, er der i år et nyt tema med. Kulturen og kunsten og de kunstværker og former, naturen selv skaber, samt selvfølgelig de kunstværker, som naturen inspirerer kunstnerne til at skabe, er med som tema, bl.a. fordi Hirtshals jo i år er udnævnt til Nordjyllands kulturkommune. Brochuren er en del af en større image- og markedsføringspakke, som betales af erhvervet, turistbureauerne og kommunen. Heri får Hirtshalsområdet en selvstændig profil. Alle kampagnetiltag sker i samarbejdet Topppen af Danmark, og dækker de fire hovedmarkeder for turisme. I denne store markedsføringspakke har man valgt at bruge såvel TV, blade, aviser, kuponhæfter som internet. Den fælles overskrift her er Ferie i Lysets Land. -I brochuren Ferie uden Filter 2005 har vi forsøgt i både billeder og tekst at lave en utraditionel turistbrochure, der viser alle sider af kulturen og naturen og ikke kun havet og stranden en sommerdag, siger Anne-Marie Høholt, der er turist-chef i Tversted og for tiden formand for markedsføringsgruppen i Hirtshals Kommune. schib