Lokalpolitik

Turistkræfter samles

Hovedkontor i Mariager og drosler ned på servicen i Hobro, Arden og Øster Hurup

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Øster Hurup er turistmagneten om sommeren, men turistrådet satser på gæster hele året. En direktør skal udvikle helårsturisme. Arkivfoto: Claus Søndberg

Turistkontorerne i Hobro, Arden og Øster Hurup skærer ned på åbningstiderne. Kræfterne samles om ét "fuldblods" turistkontor i Mariager. I stedet bliver der råd til at ansætte en turistdirektør, der skal udvikle erhvervet i Mariagerfjord Kommune. Sådan lyder forslaget fra et enigt turistråd. Et forslag, som kommunens kultur- og fritidsudvalg bakker op og anbefaler til byrådet. Harmoni og enighed Turistrådet består af repræsentanter for alle kommunens turistforeninger. I modsætning til f.eks. i Vesthimmerland er det lykkedes at skabe harmoni om fremtiden Mariager Fjord rundt. - Det er naturligvis et enigt turistråd, som står bag forslaget, understreger turistrådets formand Karsten Rytter, Mariager. I dag er alle fire turistkontorer autoriserede. Den status kræver imidlertid, at kontorerne holder åbent et vist antal timer om ugen året rundt. Der er også krav om turistuddannet personale. Hvis den model skal fortsætte, vil det kræve otte fuldtidsansatte og et kraftigt forhøjet tilskud fra kommunen. Derfor går man efter kun at have ét godkendt turistkontor. Det gamle rådhus på Torvet i Mariager er udset som hovedkvarter. Både Karsten Rytter og kultur- og fritidsudvalgsformand Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) fremhæver, at man får en mere fleksibel struktur - I højsæsonen kan vi sætte ekstra kræfter ind i Øster Hurup. Men der er jo ingen grund til at holde et kontor åbent i vintertiden, siger Erik Kirkegaard. Når Mariager står til at blive turismens hovedsæde, skyldes det, at byen har langt de fleste turister, hvad angår helårsturisme. Og lige prævis det fænomen satser Mariagerfjord Turistråd på. Men det kræver kræfter til udvikling, og her kommer ansættelsen af en ny turistdirektør ind. Vedkommende skal lancere nye idéer og skabe samarbejde mellem erhverv, handelsstand og foreninger i kommunen. Den personlige betjening af turister skal drosles ned. I stedet satser turistrådet på elektroniske informationsstandere, der kan vejlede kommunens gæster. Karsten Rytter siger, at den foreslåede turiststruktur også tager hensyn til kommunens betrængte økonomi. Ganske vist er der brug for øget tilskud i en årrække. - Men på sigt er det meningen, at kommunens tilskud skal falde, og flere udgifter dækkes af turisterhvervet, siger Karsten Rytter. Græsrødder Turistrådet bliver øverst myndighed, men alle de lokale turistforeninger bevares og skal stadig have økonomisk støtte til aktiviteter. - Det er vigtigt, at vi har ildsjæle og græsrødder i turistforeningerne, der kan lave lokale aktiviteter, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen.