Lokalpolitik

Turistpolitik må vente i prioriterings-køen

Politikerne ønsker en samlet plan for hele kommunen

LØKKEN-VRÅ: Turistpolitik for Løkken-Vrå Kommune var på økonomiudvalgets dagsorden i den forgangne uge. Tina Ussing Bømler havde ønsket en drøftelse af en fremtidig turistpolitik i Løkken-Vrå Kommune. Og beslutningen i økonomiudvalget blev, at politikerne ønsker, at der udarbejdet én samlet turismepolitik for kommunen. - Men prioriteringen af, hvornår det skal ske, skal vi tage stilling til i forbindelse med vedtagelse af kommuneplan strategien, fortæller borgmester Knud Rødbro. - Det sker en gang sidst på året, tilføjer han. - Vi har så mange planer, der venter på at komme igennem systemet, og som er prioriteret. Vi skal passe på ikke at sætte mere i gang, end vi kan gabe over. Vi har kun to mennesker i forvaltningen, der tager sig af planlægning. Og de skal også varetage andre opgaver, siger Knud Rødbro. En af de planer, der ifølge Knud Rødbro venter, er en bevaringsplan for Løkken. - Vi har jo lavet en bevaringsplan for boligområdet - den skal vi også lave for centerområdet. Den plan har vi fået ind i en prioritering, så vi kan begynde på den det kommende forår. Det er et stort arbejde. Og lige nu sidder planlæggerne med en masse lokalplaner - og ikke mindst kommuneplanen. Han tilføjer, at Løkken-Vrå kommune er bagud med kommuneplanlægningen.