Turistudspil en ommer

Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde i sidste uge en rapport fra et tværministerielt udvalg, som har sat fokus på turisterhvervets rammevilkår.

Rapporten viser, at vi i Danmark i 2009 mistede tæt på hver tiende overnatning. Omsætningen i erhvervet styrtdykker, og antallet af konkurser er stigende. Samtidig taber vi markedsandele til landene omkring os. Situationen er ekstremt alvorlig, og kræver handling. Jeg er formand for en gruppe campingpladsejere, som i de seneste år har investeret millioner i produktudvikling. Men trods investeringerne har vi ikke oplevet en vækst i antallet af gæster, fordi mange vælger at holde ferie i vores nabolande, hvor udgifterne er lavere. På trods af utallige forsøg fra VisitDenmarks side, har man ikke formået at markedsføre Danmark tilstrækkeligt. VisitDenmark kunne lære meget af Star Tours Stig Elling, han sender med stor dygtighed tusindvis af turister ud af landet med fly. Hvis VisitDenmark optrådte med samme overbevisning, ville situationen være en helt anden. Men et er antallet af turister, noget andet er erhvervets rammevilkår. Basalt er udfordringen, at vi i Danmark er pålagt en række skatter og afgifter, der voldsomt forringer vores konkurrencemuligheder, og som gør det vanskeligt at skabe en rentabel forretning. Da jeg så foromtalen af udvalgets arbejde, noterede jeg med glæde, at udvalget pegede på de danske momsregler, som en del af problemet. Men efter at have nærlæst rapporten må jeg skuffet konstatere, at den rummer meget få konkrete tiltag, som styrker vores konkurrenceevne. Rapporten påpeger ganske rigtigt, at der er problemer i forhold til momsen, men ifølge udvalget drejer det sig om momsfradragsreglerne. Rapporten konkluderer, at reglerne om momsfradrag får danske og udenlandske virksomheder til at flytte hotelophold i forbindelse med møder og konferencer til udlandet. Men det er slet ikke problemet. Udfordringen er den høje danske moms. Kigger vi på vores nabolande opererer de med en differentieret moms. F.eks. betaler man i Sverige – som også nyder godt af en lav kronekurs - 12 procent moms på overnatninger, i Norge er satsen blot 8 procent, i Holland er den 6, og Tyskland har netop sænket momsen på overnatninger fra 19 procent til 7 procent. I disse lande kan turismeerhverv derfor tilbyde en mere konkurrencedygtig pris, end vi kan. Som ansvarlige erhvervsdrivende er vi godt klar over, at en tilpasning af momsen på overnatninger giver et provenutab. Tager vi udgangspunkt i vores egne 25 TopCamp pladser, var omsætningen i gennemsnit per plads i 2008 6,3 mio. kr. af dette beløb blev der betalt 1,075 mio. kr. i moms. Hvis vi forestiller os, at momsen på overnatninger sættes ned til 7 procent som i Tyskland, så betyder det et provenutab på cirka 1,1 mio. kr. Umiddelbart lyder det måske af mange penge, men vi forventer, at tiltrække flere gæster og dermed tjener flere penge, så vi igen får en positiv skattepligtig indkomst – en effekt som overstiger provenutabet. Men med mindre vi virkelig gør noget alvorligt ved turismeerhvervets rammevilkår, og vi tør tage fat på de svære problemer, så overlever vi ikke i længden. De eksisterende rammevilkår betyder, at vi ikke har den fornødne økonomi til at videreudvikle vores produkter, så de matche vores gæsters fremtidige krav. Til Økonomi- og Erhvervsministeriets tværministerielle udvalgsarbejde er der derfor ikke andet at sige end, at ”det er en ommer”.