Lokalpolitik

Turistvenlige 24-timers-billetter?

Åbent brev til formanden for Nordjyllands Trafikselskab, amtsborgmester Orla Hav:

I lighed med flertallet af de endnu eksisterende amters trafikselskaber burde det også i det turistafhængige Nordjyllands Amt være muligt at købe 24-timers-billetter helårligt. De nuværende 24-timers-billetter hos NT er begrænset til perioden 1. maj til 1. september. For at øge turiststrømmen til Nordjylland og samtidig udnytte den ledige kapacitet (som er særlig udtalt netop i weekender) i NT’s busser og i togene på de nordjyske jernbanestrækninger vil det utvivlsomt have en mærkbar positiv effekt på NT’s økonomi og turiststrømmen, hvis disse passagervenlige 24-timers-billetter blev indført helårligt. Samtidig får herboende billøse pensionister med en grå og ensformig hverdag en økonomisk fordelagtig mulighed for at opleve den smukke og afvekslende natur samt de mange seværdigheder i Nordjylland. I det erhvervssvage nordjyske område er det som bekendt besluttet at gøre den såkaldte oplevelsesturisme (denne velmente idé er for øvrigt næppe bæredygtig, da højsæsonen kun er på tre måneder, og fordi de typiske turister i Nordjylland kommer fra lande med samme udprægede problemer, som karakteriserer det danske samfund, bl.a. udflytning af produktion til billiglønlande) til den nydannede regions livsgrundlag. Derfor er der nu en passende lejlighed til at gøre disse 24-timers-billetter til en uadskillelig del af fremtidens kollektive trafik i den nye nordjyske region. Nytænkning er som bekendt nødvendigt for at overleve i den hastige omstilling, som præger samfundsudviklingen for tiden. Derfor håber jeg, at dette konstruktive og seriøse forslag vil få en positiv behandling på næste bestyrelsesmøde i NT med henblik på at blive realiseret snarest muligt.