EMNER

Turlederen

FREDERIKSHAVN:Biolog Keld Kollerup Kvist, 60, har siden 2007 været ansat i Frederikshavn Kommune med vandløbsadministration, naturgenopretning og dambrug som sagsområde. Han kom fra amtet, hvor han 1986 til 2007 arbejdede med bl.a. naturbeskyttelse, dambrug, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturgenopretning. Han har været opstillet til folketinget, EU-Parlamentet og amtet for De radikale og har også været kredsformand. Han frasagde sig alle politiske hverv ved jobskiftet til Frederikshavn. Han bor i Nørresundby og syntes ikke tiden rakte til både job og politik. – Men det er i politik, at rammerne for udviklingen bliver skabt. Jeg synes, det har givet mig flere kompetencer på mit arbejde, at jeg også har den politiske vinkel med, siger han.