Nordjylland

Turnusforløb

For videreuddannelse af læger, der lige er blevet kandidater, sker der en ændring af det, der betegnes som den kliniske basisuddannelse. Her er der en række uddannelsesstillinger, som kaldes turnusstillinger. Der er nu i Nordjylland 72 sådanne stillinger. Det skal med en omlægning af uddannelsen skæres ned til 36. Med ændringen sker der en afkortning af turnusuddannelsen, og det overordnede mål er af afkorte tiden, det tager at blive speciallæge.

Breaking
Følg snestormens rasen live - nu fraråder politiet al udkørsel
Luk