Økonomisk kriminalitet

Tusinder af arbejdsulykker skjult

Fusk, sjusk og glemsomhed giver mangelfuldt billede og gør forebyggelse og forskning svær

KØBENHAVN:På papiret ser det fint ud, men virkeligheden dækker måske over tusindvis af brækkede arme, rygskader og andre større eller mindre kvæstelser, der ikke registreres. Ifølge Arbejdstilsynets officielle statistik er antallet af arbejdsulykker faldet med over 20 procent siden 1998, men i virkeligheden er antallet af ulykker måske dobbelt så højt. Arbejdstilsynet skønner selv, at knap halvdelen af alle arbejdsulykker slet ikke bliver indrapporteret. - Der kan være mange årsager til, at alle ikke rapporteres. Nogle er ikke klar over, at der er anmeldelsespligt, nogle synes, det er pinligt, at der er sket en ulykke for netop dem, mens andre bare glemmer det, siger Per Malmros, kontorchef i Arbejdstilsynet. - Umiddelbart ser det ud til, at hovedparten af de alvorligste ulykker bliver indrapporteret, men derfor er det stadig problematisk, at så mange ulykker ikke bliver meldt ind, mener Kim Lyngby Mikkelsen, seniorforsker i Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). - Tit ser man politikere sige, at "det går rigtigt godt med antallet af arbejdsulykker, det er faldet så og så meget", men det er i virkeligheden kun antallet af rapporterede ulykker, der falder. Måske er det reelle tal i virkeligheden steget, siger Kim Mikkelsen. Uden alle tallene falder registrets nytteværdi. - Et register som Arbejdstilsynets Ulykkestatistik kunne være et godt forsknings- og forebyggelsesværktøj, hvis der var bedre rapportering. Men her i AMI kan vi kun bruge den stærkt begrænset, siger Kim Mikkelsen. Både sjusk og fusk er ifølge seniorforskeren skyld i, at arbejdsulykker ikke – som loven ellers foreskriver – bliver rapporteret. - For en virksomhed er der to måder at få dem ned: At forebygge, så der ikke sker ulykker, eller at fuske med tallene, og vi har en begrundet mistanke om, at det sker. Man skal selv indrapportere tallene, og indenfor bygge- og anlæg kan man kun få offentlige opgaver, hvis man lever op til visse krav. Det er et oplagt sted at tie stille, siger Kim Mikkelsen. For at være en formel arbejdsulykke, skal den tilskadekomne være ramt i en grad, der gør, at han ikke kan møde igen den pågældende dag og dagen efter. Kim Mikkelsen har hørt om arbejdsgivere, der fik en tilskadekommen medarbejder ind i taxi og direkte hjem igen for at kunne hævde, at vedkommende havde været på arbejde. Kontorchef Per Malmros vil ikke kommentere på, om han tror, at der fuskes med arbejdsulykkestallene, men han gør opmærksom på, at både sikkerhedsrepræsentanter, den ulykkesramte samt arbejdsgiveren må rapportere ulykken til Arbejdstilsynet. - Statistikken er et af de vigtige instrumenter til at finde ud af, hvordan det går på arbejdsmarkedet. Vi bruger den til at vurdere om, de tiltag, vi sætter i gang, virker. Og jo bedre data, jo bedre er grundlaget at træffe de beslutninger på, siger Per Malmros.