Tusinder spiller på gratis el

20.000 elkunder er tilmeldt GevinstEl

Niels Brauer
Sø­ren Bjerg Pe­der­sen er net­op an­sat som an­svar­lig for pri­vat­kun­de­om­rå­det, der hos Nord­jysk El­han­del er i be­ty­de­lig vækst.
Nordjylland 22. marts 2007 05:00

NORDJYLLAND: Danskernes hang til at spille lotto, på oddset og på heste har bredt sig til elmarkedet. Hos Nordjysk Elhandel har 20.000 private kunder tilmeldt sig ordningen GevinstEl, hvor de har mulighed for at vinde et års elforbrug kvit og frit - bortset fra afgifterne, der stadig skal betales. Og i øjeblikket kommer der henved 400 nye privatkunder til om ugen, fortæller Nordjysk Elhandels ansvarlige for privatkundeområdet, Søren Bjerg Pedersen, der er ansat i en nyoprettet stilling som ansvarlig for privatkundemarkedet. Hovedparten af de mange nye kunder er høstet uden for elhandelsselskabets naturlige opland. - Vi har især haft fremgang i Midt- og Sønderjylland og på Fyn i kølvandet på kampagner, vi har kørt der. Nu har vi taget fat på Sjælland, der i øjeblikket bidrager med knap halvdelen af de nye kunder, fortæller Søren Bjerg Pedersen og tilføjer, at selskabet forventer at komme op på 500 nye kunder ugentligt. Rekrutteringen foregår ved hjælp af sælgere, der i forretningscentre tager direkte kontakt til potentielle kunder. Eneste produkt i salgsmappen er GevinstEl. - Knap 90 procent af vores nye kunder vælger da også den løsning, fortæller Søren Bjerg Pedersen. Gevinsten - gratis strøm - udløses, hvis elprisen i en fastlagt periode bevæger sig inden for et fastlagt interval. I sidste periode var det tilfældet for 25 procent af GevinstEl-kunderne. For at spille med skal kunderne betale 10 procent ekstra per kWh - med mindre de vinder. For et hus med et årsforbrug på 5000 kWh vil besparelsen i tilfælde af gevinst typisk være på 3000 kroner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...