Turisme

Tusindvis af gæster udebliver

NORDJYLLAND:Sidste år udeblev 57.000 gæster fra en reservation på nordjyske hoteller og restauranter uden at have meldt afbud eller efter at have meldt afbud på et meget sent tidspunkt. Det viser en undersøgelse, som brancheorganisationen HORESTA har lavet på lands- og regionalplan. På landsplan udeblev 665.000 gæster fra bestilte borde eller overnatninger, og det gav et samlet tab på 193 millioner kroner, opgør organisationen. Der er lidt færre udeblivelser i den nordjyske landsdel end på landsplan. Især København vejer tungt i statistikken. HORESTA opfordrer sine medlemmer til at lave klare aftaler for eventuel afbestilling med gæsterne, når de reserverer plads på restauranter eller hoteller. Og undersøgelsen viser, at siden 1999 har 28 procent af restauranterne ændret praksis, så de oftere fakturerer kunder, der udebliver uden rimeligt varsel. Det er faktisk tilladt for både hoteller og restauranter at opkræve hel eller delvis betaling fra kunderne, hvis de udebliver uden afbud, eller hvis de trækker deres reservation tilbage i sidste øjeblik. - Mange hoteller og restauranter er tilbageholdende med at gøre det, men vi har set en udvikling over de seneste år, hvor flere og flere er begyndt på det, siger direktør i HORESTA, Lone Njor Hulth.